Trường Trưng Vương tổ chức Sơ kết Hội Đồng Sư Phạm học kỳ I năm học 2023-2024

 
- Vừa qua, HĐSP trường Trưng Vương tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2023-2024, nhằm đánh giá, sơ kết các hoạt động giáo dục đồng thời tuyên dương những cá nhân tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong học kỳ I.
CB, GV, NV khối Trung học trong buổi Sơ kết
CB, GV, NV khối Tiểu học trong buổi Sơ kết
Mở đầu, BGH nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của toàn trường trong học kì I. Các CB-GV-NV luôn đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong giảng dạy, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường. 
Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, nhận xét và đưa ra phương hướng trong học kỳ II
 
- Ban lãnh đạo nhà trường đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của học kì I và nêu nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng cần phải tập trung thực hiện trong học kì II.
Cô Hồ Thị Bích Ngọc - Phụ trách khối Tiểu học cũng đã đánh giá, nhận xét và đưa ra phương hướng cho học kỳ II
Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp có tính xây dựng của các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. HĐQT cũng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của BGH, đội ngũ GV, NV đồng thời đã tuyên dương, khen thưởng CB, GV, NV đạt thành tích cao trong học kỳ vừa qua. Qua đó tạo động lực và cổ vũ tinh thần để các cá nhân, tập thể phấn đấu hơn nữa và đạt kết quả cao hơn trong học kỳ II của năm học.

 CT HĐQT đưa ra phương hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới

PCT HĐQT ghi nhận và biểu dương đội ngũ CB, GV, NV trong học kỳ vừa qua

GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khối Trung học

GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khối Tiểu học

Đội ngũ NV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

PCT HĐQT khen thưởng cho các cá nhân tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường

Khen thưởng các cá nhân tham gia tích cực các hoạt động CLB Steam, CLB Văn học

Khen thưởng tập thể các mặt hoạt động, chất lượng

Khen thưởng GV chủ nhiệm giỏi khối Tiểu học