Liên hệ

Địa chỉ: 248 Hùng Vương, Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 02333.553.556 và 02333.550.997 (Thời gian làm việc: 7h sáng - 5h chiều)

Email: trungvuong@trungvuong.vn

Facebook: Trường Trưng Vương Quảng Trị

Thông tin liên hệ