Sơ kết học kỳ 1 - Khối Tiểu học năm học 2023-2024

Sáng ngày 19/01/2024 khối Tiểu học trường Trưng Vương tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Nhằm đánh giá, tổng kết về mọi mặt trong học kỳ I vừa qua, đồng thời nhà trường có những phần thưởng trao cho các cá nhân học sinh, tập thể lớp có những kết quả cao trong mọi hoạt động. Qua đó tạo động lực và cổ vũ tinh thần để các cá nhân học sinh, các tập thể lớp phấn đấu hơn nữa và đạt kết quả cao hơn trong HK 2 của năm học 2023-2024. Trong học kỳ vừa qua, Thầy và Trò khối Tiểu đã cố gắng, nổ lực và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Xin chúc mừng các tập thể lớp được khen thưởng:

+ Tập thể lớp được khen thưởng 1 mặt: 3G, 4H

+ Tập thể lớp được khen thưởng 2 mặt: 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 2E, 3A, 3B, 3C, 3E, 3H, 3K, 4B, 4D, 4G, 4K, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5G

+ Tập thể lớp được khen thưởng 3 mặt: 1B, 1D, 1G, 2D, 2G, 3D, 4C, 4E

+ Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế TIMO cấp Quốc gia: 1 HCB, 5 HCĐ

+ Kỳ thi Tiếng Anh thiếu niên JEO: 1 HCV, 4 HCB, 13 HCĐ, 1 KK

+ Kỳ thi Olympic trực tuyến FISO cấp Quốc gia: 2 HCĐ, 5KK

+ Giải Karate các nhóm tuổi tỉnh Quảng Trị: 2 HCĐ

Chúc các em trong học kỳ tới sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được nhiều thành tích cao, xứng đáng là con ngoan trò giỏi nhé.