Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho Đoàn viên ưu tú Trường Trưng Vương

Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà và Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 30/10/2023 của Đảng ủy Phường Đông Lễ về “Phát triển Đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn TP Đông Hà” và địa bàn phường Đông Lễ. Hôm nay, ngày 20/1/2024 Trung tâm Chính trị TP Đông Hà phối hợp với Chi bộ trường Trưng Vương khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các Đoàn viên ưu tú.

Nhằm phát triển đảng viên trong học sinh THPT gọi tắt là “Đảng viên tuổi 18” là bước đột phá, góp phần thực hiện nhiệm vụ về công tác phát triển đảng viên của Chi bộ nhà trường.Nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, tổ chức Đoàn thanh niên trong nhà trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên là học sinh khối THPT để tăng cường về chất lượng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, xây dựng ước mơ, hoài bão cống hiến cho Tổ quốc, tạo động lực cho các em học sinh THPT đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật: