Hội nghị Người lao động năm học 2023-2024

Chiều ngày 16/9/2023 Trường Trưng Vương tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2023-2024. Tham dự Hội nghị với sự có mặt của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Công Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng toàn thể người lao động là Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên nhà trường.

Hội nghị đã được nghe Thầy giáo Nguyễn Thế Anh - Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Báo cáo đã điểm lại những  kết quả quan trọng mà Nhà trường đã đạt được trong năm học 2022 – 2023 trên tất cả các mặt hoạt động. Bên cạnh đó, chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn từ đó đề ra những phương hướng, nhiệm vụ mới trong năm học tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

(Thầy giáo Nguyễn Thế Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường)

Hội nghị cũng đã được nghe Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Bảo Phong trình bày báo cáo hoạt động của tổ chức Công Đoàn trong năm học vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong năm học tiếp theo; đ/c cũng đã triển khai đến toàn hội nghị "Thỏa ước tập thể về việc sinh đẻ có kế hoạch đối với lao động nữ đang làm việc tại Trường" với sự nhất trí 100% người lao động. Công tác Đoàn Thanh niên cũng được đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đoàn trường triển khai trong thời gian đến toàn thể hội nghị.

(Đồng chí Nguyễn Bảo Phong - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo hoạt động của Công Đoàn trong năm học 2022-2023 )

(Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đoàn trường trình bày báo cáo hoạt động của công tác Đoàn trong năm học 2022-2023)

Hội nghị cũng đã được Hội đồng Quản trị nhà trường chia sẻ, ghi nhận những thành tích đạt được của người lao động trong năm vừa qua; đồng thời bổ sung nhiều định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong năm mới. Bên cạnh đó, cũng tại hội nghị này Hội đồng quản trị nhà trường cũng đã giải đáp mọi ý kiến của người lao động đã gửi về. Với mong muốn tất cả mọi người luôn đoàn kết một lòng để trong năm học mới đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa.

(Bà Hoàng Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường chia sẻ tại Hội nghị)

Những thành tích mà Cán bộ, Giáo viên, nhân viên Trường Trưng Vương đã đạt được trong năm học qua đã được các cấp công nhận. Trường được vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị khen Trường TH, THCS & THPT Trưng Vương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; Công đoàn Cơ sở cũng được tặng Giấy khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2022-2023; Bên cạnh đó. có 8 đồng chí là Giáo viên, nhân viên được tặng Chiến sỹ thi đua cơ sở; 14 đồng chí nhận Giấy khen của Giám đốc Sở. 06 đồng chí Công đoàn viên được Công đoàn ngành tặng Giấy khen. Kết quả đó chính là minh chứng cho chất lượng đội ngũ nhà trường.

(lãnh đạo nhà trường Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các Giáo viên, nhân viên nhà trường)

(Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho các giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023)

(Khen thưởng Công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023)

Phát biểu kết luận Hội nghị, CTHĐQT biểu dương những nỗ lực, đóng góp của toàn thể CB-GV-NV, người lao động trên mọi cương vị công tác đã góp phần làm nên những kết quả, thành tích đáng ghi nhận trong năm học 2022 – 2023. Tiếp nối những thành công của năm học 2022- 2023, trong năm học mới, CB-GV-NV người lao động, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao.