Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 22/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24

(TỪ 22/1 ĐẾN 27/1/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: TUẦN 23

- Thực hiện việc dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Thực hiện các tiết dạy học NK TC nghiêm túc.

- Tập luyện 4 tiết mục văn nghệ và tổ chức Lễ sơ kết HKI khối THCS-PT nghiêm túc, hiệu quả.

- Tham dự Bế mạc và trao giải TTHĐ cấp TP.

- Tham dự sơ kết HKI trong HĐSP nhà trường đầy đủ.

* Tồn tại:

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 24

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. (Tuần 4 – HKII)

- Tập luyện bài hát mới “Mái trường” cho khối 4-9 và đội văn nghệ để thu âm bài hát.

- Chuẩn bị cho chuyên đề âm nhạc cấp trường vào tuần 25 (Cô Phương Thảo)

- Tập trung huấn luyện 2 đội tuyển Bơi lội và Cầu Lông để tham gia TTHĐ cấp Tỉnh từ ngày 9-11/3.

- TTCM nộp báo cáo HĐCM tháng 1/2018.

- SHTCM để đánh giá hoạt động và triển khai hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia nghiêm túc vào công tác hỗ trợ cho các lớp chủ nhiệm.

 

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(22/1)

Sáng 

- Kiểm tra cập nhật giáo án, Lịch báo giảng của giáo viên

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

 

- TTCM

Ba

(23/1)

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

(24/1)

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- Nộp báo cáo HĐCM tháng 1/2018 lên BGH

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Năm

(25/1) 

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Sáu

(26/1)

 

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Bảy

 

(27/1)

Sáng

- Dạy học bình thường

- Toàn tổ.

Chiều

- 14h: HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

  + Đánh giá và triển khai một số công việc trọng tâm.

 + Báo cáo công tác chuẩn bị cho tiết chuyên đề cấp trường môn Âm nhạc

  + Kiểm tra chéo hồ sơ GV.

- 16h: Huấn luyện 2 đội tuyển theo kế hoạch.

- Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger