Kế hoạch

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 13 ( Từ 29/10 đến 03 /11/2018)

Ngày cập nhật 29/10/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

                                         *************                                                                               ************

        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

    ( Tuần 13. Từ 29/10 đến 03 /11/2018)

     -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

·          1.Giáo viên chủ nhiệm :

+ Phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 36 năm ngày NGVN 20/11

  + Quán triệt học sinh Thực hiện nghiêm túc ATGT

  + Bổ sung, trang trí  thư viện lớp

  + Kiểm tra vở ghi bài- Soạn bài của HS

  + Tăng cường kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho thi HKI

  + Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập của hs

  + Ngoại khoá khối 8-9: “Trưng Vương- Khám phá tri thức ”

  + Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng  ngày  20/11

       2.Giáo viên bộ mônTổ chuyên môn:

                                             * Học chính thức Tuần 12

      Triển khai chương trình dạy Cambridge ( Tuần 8)

+ Cập nhật Điểm - LBG - Giáo án lên Website

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa. Giải T-L-AV qua mạng

+ TTCM : Kiểm tra việc cập nhật GA -LBG - Điểm trên Web

+ GVBM cấp nhật câu hỏi-tư liệu lên " Trường học kết nối"

+ Tăng cường phụ đạo cho học sinh

+ Trả bài thi KSCL giữa kỳ I cho HS- Nộp bài về VP

+ Đối với lớp 9-12 : Tất cả các môn gửi 1 đề / lần kiểm tra định kỳ sau ngày kiểm tra 1 tuần về mail của trưởng bộ môn

+ Chuẩn bị thi GVCN giỏi

+ Nộp hồ sơ CĐ-SHCM –Kiểm tra nội bộ tháng 10

   * Tổ Toán -tin

 - SHCM môn Toán 9C  

    * Tổ xã hội

+ SHCM : Môn Ngữ văn 6A ( Cô Tuyến)

+ Chuẩn bị  thực hiện chuyên đề môn LS ( Tuần 14)

- Thực hiện tiết ngoại khoá số 2: Khối 8-9 ( 3/11)

-Thực hiện chương trình GDĐP  môn NV-Sử-Đ-GD-AN

 * Tổ Thực nghiệm

+ SHCM : Môn Vật lý 10A ( Thầy Tiến)

+ Chuẩn bị chuyên đề cấp trường môn VL 8A ( Ngày 5/11)

    * Tổ Ngoại ngữ

 - Dạy Cambridge tuần 8

 - SHCM môn AV 8B  ( Cô Huyền Trang) -5C ( Thuỵ Anh)

 - Nộp hồ sơ SHCM-Chuyên đề- phiếu kiểm tra hồ sơ GV- Kiểm tra nội bộ tháng 9 +10

- Chuẩn bị NK số 2 : Ngày 10/11

   * Tổ Năng khiếu :

- Nộp kế hoạch thực hiện CĐ về PGDTrH –Trưởng bộ môn

- Hoàn thành báo cáo chuyên đề

- Chuẩn bị CĐ cấp tỉnh môn Cầu Lông ( Thực hiện  15/11)

    * Tổ Tiểu học :

 - Hoàn thành điểm thi KSCL giữa kỳ I

 - Duy trì phong trào “ giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cho hs

 - Dạy TQM, IOE, Rèn chữ viết theo lịch phân công

       3. Hoạt động Đội

+ Triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng ngày 20/11

+ Kiểm tra nề nếp, thư viện các lớp

+ Kiểm tra sổ đầu bài, đánh giá hoạt động ,nề nếp tháng 10

      4. Hoạt động Đoàn :

+ Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, đồng phục, thư viện lớp

+Kết hợp GVCN về hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

          5. Hoạt động Công Đoàn :

+ Luyện tập VHVN-TDTT trong CĐV

+Tổ chức giao lưu “ Giọng hát hay ” của CB-GV-NV-PH

      6. BGH

 + Triển khai kế hoạch tháng 11

 + Kế hoạch thi GVCN giỏi

 + Kiểm tra sổ ghi đầu bài

 + Tập hợp hồ sơ tháng 10

 + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của SGD

                     ------------------------------

HAI

29/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

+ CC : Khối tiểu học

  + Ráp phách bài thi, vào điểm

  + Tiết 3: SHCM môn Toán 9C

 + Nộp kế hoạch thực hiện CĐ môn

 Sử về phòng TrHPT- trưởng BM SGD

 

 

-Toàn trường

-GVCN-TPT

 -VP

- Thầy Bình

- Tổ Xã hội

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

  + Ráp phách bài thi, vào điểm

 

 

-Toàn trường

-VP

BA

30/10

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TK

- Khối 1 tập dân vũ 15’ đầu giờ

+7h30: Dự HN trực báo tại HT SGD

 

-Toàn trường

-Khối 1

- Cô Hiền

 

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+13h30 : Dự HN phổ biến Pháp luật tại THPT Đông Hà

 

 

-Toàn trường

-Cô Hiền-Thầy T Anh

31/10

 SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

 + 7h30: Dự CĐ môn TD tại THCS Trần Hưng Đạo ( ĐH)

+GVCN, GVBM nhận bài thi . Đánh giá bài thi và công bố điểm cho HS

+ Kiểm tra sổ ghi đầu bài

 

-Toàn trường

-Thầy T Anh

 

-Khối T/học

 

-               -BGH-TPT

-                

 CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 2: SHCM môn AV 8B

+ Nộp hồ sơ CĐ-SHCM -Kiểm tra nội bộ tháng 10

+ Nộp bài thi KSCL về VP

 

-Toàn trường

-Cô H Trang

-Tổ CM

 

-GVBM

NĂM

01/11

SÁNG

 

+ Học bình thường theo TKB

- Khối 2-3 tập dân vũ 15’ đầu giờ

- GVCN và GVBM hoàn thành đánh giá GHK I trên trang  web

+ Nộp kế hoạch thực hiện CĐ môn

 TD về phòng TrHPT- trưởng BM SGD

 

 

-Toàn trường

- Khối 2-3

-GV tiểu học

 

-Tổ NK

CHIỀU

 

+ Học bình thường theo TKB

+ Tiết 2: SHCM môn NV 6A

+ Tiết 3: SHCM môn VL 10A

 

 

-Toàn trường

-Cô Tuyến

-Thầy Tiến

  SÁU

02/11

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

  + 7h30: Dự CĐ tại THPT Nguyễn Hữu Thận ( Triệu Phong)

-Toàn trường

- Cô Thắm

CHIỀU

+ Học bình thường theo TKB

+ Học TQM và AV Cambridge

- 15h20’: Họp TTCM khối THCS+PT tại Phòng Cô Hiền

-Toàn trường

- Khối T/học

- TTCM

 

 

 

 BẢY

03/11

SÁNG

+ Học bình thường theo TKB

-Học IOE và Luyện chữ viết

  + Tiết 3+4: Ngoại khoá khối 8-9

  + Nộp câu hỏi NK  khối THPT về tổ Ngoại ngữ  

-THCS-THPT

- Khối T/học

-Tổ xã hội

- GVBM

 

CHIỀU

 

+ 14h: Họp hội đồng   

 

- Toàn trường

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                 (Đã kí)

                                                                                                                                    Đồng Thị Bích Hiền

  Facebook Messenger