Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 08 NĂM HỌC 2018-2019

Ngày cập nhật 01/10/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 08

(TỪ 01/10 ĐẾN 06/10/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG: TUẦN 07

- Thực hiện việc dạy học nghiêm túc theo TKB

- Tập luyện Dân vũ nghiêm túc cho học sinh các lớp THCS-PT vào 30p

- Nộp các bộ câu hỏi và tham gia tổ chức các số ngoại khoá.

- Thực hiện tiết dạy SHCM, môn Âm nhạc – lớp 6A

- Sinh hoạt chuyên môn theo quy định.

* Tồn tại:

- Tham gia hội họp chưa đảm bảo thời gian: Văn Đạt, Anh Tú, Lan Anh.

- Nộp câu hỏi NK chậm: Lan Anh

- Cập nhật GA, LBG chậm: Anh Tú, Lan Anh, Lai,

B/ KẾ HOẠCH CHUNG:  TUẦN 08

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường – Tuần 8

- TTCM nộp các báo cáo, hồ sơ lên BGH theo kế hoạch.

- Kiểm tra cập nhật LBG, GA, điểm của các GVBM.

- TTCM tiến hành dự giờ các tiết AN, MT phổ thông.

- Tham gia tổ chức các ngoại khoá.

- Hướng dẫn tổ chức Dân vũ cho khối TH và THCS theo kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch tháng 10.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia các hoạt động của CĐ và ĐTN tổ chức.

Thứ/ Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(01/10)

Sáng 

- Hướng dẫn tổ chức Dân vũ cho khối THCS-PT vào 30’ SH

- Kiểm tra cập nhật GA, LBG, Điểm trên Website

- Thế Anh

- TTCM

Chiều

- Tiết 3-4: NKTC khối 4-5: Tất cả GVBM tập trung về nhà thi đấu để tập bài Dân vũ (Cô Diễm chủ trì)

- TTCM, GVBM khối 4-5

Ba

(02/10)

Sáng

- Từ 7h15’: Tổ chức Dân vũ tập thể trước sân trường cho riêng khối 1

- TTCM, Song Thương, Diễm

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- Nộp chương trình dạy học tuần 9

- TTCM

(03/10)

Sáng 

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học NKTC của các lớp.

- TTCM

Năm

(04/10) 

Sáng

- Từ 7h15’: Tổ chức Dân vũ tập thể trước sân trường cho riêng khối 2-3

- TTCM, Song Thương, Diễm

Chiều

- Kiểm tra việc dạy và học các tiết PT của các lớp.

- TTCM

Sáu

(05/10)

 

Sáng 

- Dạy học bình thường theo TKB

- Điều hành tổ chức thi Dân vũ khối THCS-PT vào 30’ SH

 

- Thuý  Diễm, Song Thương

Chiều

- Tham dự chương trình Tiếp xúc cử tri của ngành giáo dục tại ĐH Huế

- TTCM

Bảy

 

(06/10)

Sáng

-  Điều hành tổ chức thi Dân vũ khối THCS-PT vào 30’ SH

- Tiết 3-4: Tham gia tổ chức ngoại khoá khối 8-9 (THCS)

- Nộp câu hỏi môn TDTT khối THPT về TTCM

Thuý  Diễm, Song Thương

Thế Anh, Tiến Dũng

- GV TDTT

Chiều

- 14h: HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger