Tuyển sinh năm học mới 2017-2018 lớp 1,6,10 từ nay đến hết ngày 31/7/2017, bắt đầu học năm học mới ngày 05/08/2017
Ngày cập nhật 31/07/2013

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

Số :01/BGH - HTTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                 Đông hà, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2013

         

A.MỤC TIÊU :

- Phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng GV của những năm trước.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực thực hiện các nhiệm vụ năm học trong giai đoạn mới.

B. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

Giáo viên, cán bộ quản lý biên chế trường Trưng Vương.

C. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG:

-         Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn

-         Bồi dưỡng thông tự học , tự nghiên cứu

-         Bồi dưỡng thông qua hội thảo, sinh hoạt tổ chức các chuyên đề các cấp.

D. THỜI GIAN, NỘI DUNG BỒI DƯỠNG HÈ:

1. KHỐI TIỂU HỌC:

a. Nội dung:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác BDTX theo thông tư 32/2011/TT-BGD ĐT ngày 8/8/2011 của BGD và ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học.

- Giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường và biển đảo.

- Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học

-Phương pháp dạy học theo mô hình mới ở Việt Nam (VNEN)

b. Thời gian: 3 ngày (từ 31/7 đến 02/8/2013); khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 31/7/2013.

c. Địa điểm: Tại trường TH Hàm Nghi – Đông Hà.

d. Thành phần tham gia: TTCM các khối (Cô Bùi Thị Hải Lý, Cô Phạm Nhật Uyên)

2. KHỐI THCS.

a. Nội dung:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác BDTX theo thông tư 31/2011/TT-BGD ĐT ngày 8/8/2011 của BGD và ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

- Các chuyên đề theo từng môn học

b. Thời gian: 02 ngày (từ 07/8 đến 08/8/2013); khai mạc 7 giờ ngày 07/8/2013.

c. Địa điểm & thành phần tham gia:

TT

MÔN

ĐỊA ĐIỂM

Giáo viên tham gia

1

Toán

THCS Nguyễn Tri Phương (Lớp 1)

Nguyễn Văn Sỹ

2

THCS Nguyễn Huệ

Nguyễn Một, Tuấn Anh

3

Hoá

THCS Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Thị Lan

4

Sinh

THCS Nguyễn Tri Phương

Cô Hà, Thầy Thế

5

Văn

THCS Nguyễn Tri Phương (Lớp 1)

Dương Thị Thu Trang

6

Lịch sử

THCS Nguyễn Tri Phương

Hoàng Đình Điệp

7

Địa lý

THCS Nguyễn Huệ

Nguyễn Thị thiêm

8

Anh

THCS Nguyễn Tri Phương

Lê Thị Thanh Tâm

9

GDCD

THCS Nguyễn Huệ

Nguyễn Thị Hồng Thắm

10

C. nghệ

THCS Nguyễn Huệ

Cô Hà (GVSinh)

11

Thể dục

THCS Nguyễn Huệ

Trương Đức Kỳ Trinh

12

HĐ NGLL

THCS Nguyễn Huệ

Nguyễn Thế Anh

13

Âm nhạc

14

Mĩ thuật

THCS Nguyễn Huệ

GV bộ môn Mĩ thuật

3. KHỐI THPT.

a. Nội dung:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác BDTX theo thông tư 30/2011/TT-BGD ĐT ngày 8/8/2011 của BGD và ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV THPT.

- Các chuyên đề theo từng môn học

b. Thời gian: 02 ngày (từ 01/8 đến 02/8/2013); khai mạc 7 giờ 30 ngày 01/8/2013.

c. Địa điểm & thành phần tham gia:

TT

MÔN

ĐỊA ĐIỂM

Giáo viên tham gia

1

Toán

Trường THPT Quảng trị

Thầy Bảo Phong, Cô Tuyền

2

Trường THPT Lê Lợi

Nguyễn Một, Phạm Xuân Tiến

3

Hoá

Trường THPT Phan Châu Trinh

Nguyễn Thị Lan

4

Sinh

TTGDTX Đông hà

Trần Nam Bảo Thế

5

Tin

TT CNTT – Ngoại ngữ Sở

Nguyễn Văn Cần

6

Văn

Trường THPT Đông hà

Nguyễn Thị Hải Xoan

7

Lịch sử

Trường THPT Phan Chu Trinh

Hoàng Đình Điệp

8

Địa lý

Trường THPT Lê Lợi

Cô Nga

9

Anh

Trường chuyên Lê Quý Đôn

Nguyễn Thị Hải Yến

10

GDCD

Trung tâm KTTH-HN Sông Hiếu

Nguyễn Thị Hồng Thắm

11

C.nghệ CN

Trung tâm KTTH-HN tỉnh

Thầy Tuấn Anh

12

Thể dục

Trường THPT DT nội trú tỉnh

Nguyễn Tự Toàn

4. CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO CHUYÊN ĐỀ:

4.1. Lớp bồi dưỡng hoạt động ngoài giờ lên lớp.

a. Nội dung:  Hướng dẫn thiết kế và phương pháp tổ chức hoạt động NGLL.

b. Thời gian: 02 ngày (từ 03/8 đến 04/8/2013); khai mạc 7 giờ 30 ngày 03/8/2013.

c. Địa điểm: Tại trường THPT Lê Lợi.

d. Thành phần tham gia: Tổng phụ trách Đội

4.2. Lớp bồi dưỡng Giáo dục Quốc phòng –An ninh.

a. Nội dung:  Hướng dẫn thiết kế và phương pháp tổ chức

b. Thời gian: 02 ngày (từ 03/8 đến 04/8/2013); khai mạc 7 giờ 30 ngày 03/8/2013.

c. Địa điểm: Tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

d. Thành phần tham gia: Giáo viên dạy GDQP.

4.3. Lớp bồi dưỡng Khoa học kỹ thuật:

a. Nội dung:  Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.

b. Thời gian: Khối THCS 02 ngày (từ 06/8 đến 07/8/2013); khai mạc 7 giờ 30 ngày 06/8/; khối THPT 02 ngày (từ 08/8 đến 09/8/2013) khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 08/8/2013.

c. Địa điểm: Tại trường THPT Đông hà

d. Thành phần tham gia: Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Một.

4.4. Lớp bồi dưỡng bộ môn Công nghệ nông nghiệp cấp THPT

a. Nội dung:  Nghiên cứu PP khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.

b. Thời gian: 02 ngày (từ 06/8 đến 07/8/2013); khai mạc 7 giờ 30 ngày 06/8/2013; khối THPT 02 ngày (từ 08/8 đến 09/8/2013) khai mạc 7 giờ 30 phút ngày 08/8/2013.

c. Địa điểm: Trung tâm KTTH-HN tỉnh

d. Thành phần tham gia:  Cô Hà ( GV Sinh)

5. TTCM BỐ TRÍ TẬP HUẤN LẠI CHO GIÁO VIÊN TRONG TỔ:

Sau khi GV đi tập huấn các cấp về các TTCM các bộ môn Toán, Văn, Anh, Thể dục, tổ Tiểu học;.. chủ động bố trí tập huấn lại cho các thành viên trong tổ. Yêu cầu báo cáo lịch, nội dung, kết quả tập huấn về BGH.

 

  Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-         HĐQT

-         TTCM

-         Lưu VP, KT

Copyright 2011, Trường Trưng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị, ĐT 0533 553556, Email: Trungvuong@trungvuong.vn