Tổ Khoa học Thực nghiệm

Thầy giáo: Phạm Xuân Tiến - GV môn Vật Lý

Đại Học Sư Phạm Huế

Thầy giáo: Trần Nam Bảo Thế - GV môn Sinh học

Đại học Sư phạm Huế

Thầy giáo: Nguyễn Một - GV môn Vật lý

Đại học Sư phạm Đà Lạt

Cô giáo: Nguyễn Thị Thiêm - GV môn Địa Lý

Nguyên GV Trường THCS Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà

Cô giáo : Nguyễn Thị Lan - GV môn Hóa học

Đại học Sư phạm Huế - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Thầy giáo: Phạm Việt Thành - GV môn Vật lý

Đại học SP Huế - TN Loại Giỏi

Cô giáo: Trần Thị Nga - GV môn Địa Lý

Đại Học Sư Phạm Quy Nhơn

Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Nga - GV môn Sinh học

Đại học Sư phạm Huế

  Facebook Messenger