Tổ Ngoại ngữ

Cô giáo : Nguyễn Thị Hải Yến - GV môn Anh văn

Đại học Sư phạm Huế
GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp TP năm 2011-2012
Giải nhì quốc gia cuộc thi
trực tuyến về phương pháp giảng dạy do Bộ GD & ĐT và Hội đồng Anh tổ chức năm 2011-2012

Thầy giáo: Bùi Đức Hòa - GV môn Anh Văn

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng - Tổ phó tổ Ngoại ngữ - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô Giáo: Châu Thị Ny - GV môn Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp Tỉnh năm học 2011-2012

Cô giáo : Đặng Thị Diệu Linh - GV môn Anh Văn

Đại học TP Hồ Chí Minh

Cô giáo: Lê Thị Thanh Tâm - GV môn Anh Văn

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy Anh - GV môn Anh Văn

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo: Hồ Ngọc Phương Thanh - GV môn Anh văn

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Cô giáo: Phan Thị Thu Hiền - GV môn Anh Văn

Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Cô giáo: Đặng Thị Hà My - GV môn Anh Văn

Đại học ngoại ngữ Huế

Cô giáo: Trương Thị Hồng Ngọc - GV Anh văn

Đại học Sư phạm Huế

  Facebook Messenger