Tổ Ngoại ngữ

Thầy giáo: Bùi Đức Hòa - GV Anh Văn

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô Giáo: Châu Thị Ny - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp Tỉnh năm 2011-2012

Cô giáo : Đặng Thị Diệu Linh - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Hồ Chí Minh

Cô giáo: Lê Thị Thanh Tâm - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Huế

Cô giáo : Nguyễn Thị Thủy Anh - GV Anh Văn

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo: Trương Thị Hồng Ngọc - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Huế

Cô giáo: Hồ Ngọc Phương Thanh - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Cô giáo: Phan Thị Thu Hiền - GV Anh Văn

Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Cô giáo: Đặng Thị Hà My - GV Anh Văn

Đại học ngoại ngữ Huế

Cô giáo: Võ Minh Tâm - GV Anh văn

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Cô giáo: Trần Thị Thùy Trang - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Huế - TN loại Giỏi

Cô giáo: Phùng Nguyễn Huyền Trang - GV Anh Văn

Đại học Ngoại ngữ Huế