Tổ Xã hội

Cô giáo : Nguyễn Thị Liên - GV Văn

Tổ trưởng tổ Xã hội Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Cô giáo: Trần Thị Nga - GV Địa lí

Đại học Sư phạm Quy Nhơn

Cô giáo : Trương Vũ Như Ngọc - GV Văn

Đại học Sư phạm Huế

Thầy giáo : Hoàng Đình Điệp - GV Lịch Sử

Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Gv dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô giáo : Nguyễn Hồng Thắm - GV GDCD

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo : Lê Thị Nhật Hà - GV Văn

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo: Hồ Thị Nhật My - GV Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Tuyến - GV Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Cô giáo: Nguyễn Thị Kiều Anh - GV Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Cô giáo: Trần Lê Phương - GV Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi