Tổ Xã hội

Cô giáo : Dương Thị Thu Trang - GV môn Văn

Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Tổ trưởng tổ xã hội

Cô giáo: Trần Thị Nga - GV Địa lí

Đại học Sư phạm Quy Nhơn

Cô giáo : Trương Vũ Như Ngọc - GV môn Văn

Đại học Sư phạm Huế

Thầy giáo : Hoàng Đình Điệp - GV môn Lịch sử

Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Gv dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô giáo : Nguyễn Hồng Thắm - GV môn GD Công dân

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo : Lê Thị Nhật Hà - GV môn Văn

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo : Nguyễn Thị Liên - GV môn Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Cô giáo: Hồ Thị Nhật My - GV môn Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Tuyến - GV môn Văn

Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

  Facebook Messenger