Tổ Toán - Tin

Thầy giáo : Nguyễn Văn Sỹ - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế
GV dạy giỏi cấp tỉnh năm 2005-2006, CB đoàn giỏi 2006-2007.

Thầy giáo : Đặng Văn Nhuận - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012, 2016-2017

Thầy giáo: Phan Chiến Thắng - GV môn Toán

Trường Đại học Sư phạm Huế - Thạc sĩ Toán học

Thầy giáo : Nguyễn Văn Cần - GV môn Tin học

Đại học Tin học

Thầy giáo : Lục Đức Bình - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế

Thầy giáo : Nguyễn Bảo Phong - GV môn Toán

Đại học Khoa học Huế

Cô giáo: Lê Thị Hồng Hạnh - GV môn Toán

Đại học Sư phạm Huế - Khoa Toán tích (dạy toán bằng tiếng anh)

Cô giáo: Võ Thị Lan - GV Toán tiếng anh

Trường Đại học Sư phạm Huế - Khoa Toán tích

  Facebook Messenger