Tổ tiểu học

Cô giáo: Bùi Hải Lý

GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2004-2005, 2005-2006 Tổ trưởng tổ Tiểu học 4,5

Cô giáo : Phạm Nhật Uyên

 ĐHSP Huế- Khoa Tiểu học - TN loại Giỏi
            

Cô giáo : Nguyễn Thị Như­ Hoa

Nguyên GV Trường TH Hùng Vương

Cô giáo: Hồ Thị Thanh Cảnh

Nguyên GV Trường Nguyễn Văn Trổi

Cô giáo : Phạm Thị Phương Xuân

ĐHSP Huế- Khoa Tiểu học - TN loại Giỏi

Cô giáo : Lê Thị Vân

Đại học Sư phạm Đà Nẵng - GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô giáo : Nguyễn Thị Minh Lệ

Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị - TN loại giỏi - GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô giáo: Lê Thị Thúy - GV Tiểu học

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Cô giáo: Hồ Thị Thu Huyền

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị - khoa Tiểu học

Cô giáo: Nguyễn Thị Nhị

ĐHSP Huế- Khoa Tiểu học

Cô giáo : Dương Thị Thùy Trang

ĐHSP Huế - Khoa Tiểu học

Cô giáo: Hoàng Thị Sen - GV tiểu học

Trường Cao đắng Sư phạm Quảng Trị

Cô giáo: Hoàng Thị Kim Xin

Đại học  Sư Phạm  Huế

Thầy giáo: Nguyễn Thanh Hoài - Giám thị Khối Tiểu Học

Giám thị Khối Tiểu Học

Cô giáo: Nguyễn Thị Thương - GV Tiểu Học

Đại học Sư phạm Huế

Cô giáo: Lê Thị Mỹ Lợi - GV Tiểu học

ĐHSP Quy Nhơn - Khoa Tiểu Học

Cô giáo: Nguyễn Thị Sắc - GV Tiểu học

ĐHSP Huế - Khoa Tiểu Học

Cô giáo: Hồ Thị Mỹ Lành - GV Tiểu học

ĐHSP Đà Nẵng - Khoa Tiểu Học

Cô giáo : Trần Thị Toàn

Cao đẳng Sư Phạm Quảng Trị - TN loại giỏi

Cô giáo: Hồ Thị Phương Nhi

Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Cô giáo: Cao Hà Vi

Đại học Sư phạm Huế - TN loại Giỏi

  Facebook Messenger