Cấp dưỡng-Bán trú

Lê Thị Hậu -Tổ trưởng

Đại học quản trị kinh doanh

Hồ Ngọc Hòa - Lái xe

Điện thoại: 0914053402

Hoàng Thị Liên - Bán trú

Trung cấp Y Tế

Hoàng Ngọc Đạt - Bảo vệ

SĐT: 0935 230 767

Nguyễn Văn Hùng - Bảo vệ

SĐT: 0972 194 756

Nguyễn Thị Thủy - Bán hàng DV

Cao đẳng kế toán

Lê Thị Thu Nga - Bán hàng DV

Trung cấp kế toán

Nguyễn Thị Kim Cúc - Bán trú

Trần Thị Phương - Cấp dưỡng

Phạm Thị Liên - Cấp dưỡng

Trần Văn Lượng - Cấp dưỡng

Dương Thị Thủy - Cấp dưỡng

Hoàng Thị Chung - Cấp dưỡng

Võ Thị Hồng Mai - Nội trú

SĐT: 0905 230 767

Nguyễn Thị Dung - Cấp dưỡng

Trần Thị Hiền - Thủ kho TP

Trung cấp kế toán

Hoàng Thị Lam - Cấp dưỡng

Phan Thị Loan - Y sĩ

Trung cấp y sĩ đa khoa

Lê Thị Diễm My - Cấp dưỡng