Kế toán- Hành chính

Lê Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hoài Linh - Kế toán

Cao đẳng kế toán Ngân Hàng

Hồ Thị Trang - Kế toán

Trung cấp kế toán

Bùi Nguyên Phương - Văn phòng

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Trần Thị Hồng Tuyết - Văn Thư

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Võ Minh Tiến - Kỹ thuật Tin học

Công nghệ Phần mềm Tin học

Ôn Thị Kim Huệ - Kế toán

Cao đẳng Kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

Trần Thị Tuyết Nhi - Văn phòng

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

Nguyễn Thị Phương Anh - Kế toán

Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng