Ban Giám hiệu

Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc - Hiệu Trưởng

Đại Học Sư Phạm Vinh
Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà

Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Viết Trai - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trưng Vương

Đại học Sư phạm
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị

Cô giáo: Đồng Thị Bích Hiền - Hiệu phó

Đại học khoa học Huế
Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường THCS Hiếu Giang

  Facebook Messenger