Ban Giám hiệu

Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng

- Đại học sư phạm toán - Nguyên Hiệu trưởng trường THPT TX.Quảng Trị. - Thạc sĩ Quản lý Giáo Dục.

Cô Giáo: Uông Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng

Đại học sư phạm Vinh Nguyên Phó hiệu trưởng Tiểu học Hùng Vương

Cô giáo: Hồ Thị Bích Ngọc - PT khối Tiểu học

Nguyên GV Trường TH Nguyễn Tất Thành

Thầy giáo: Nguyễn Thế Anh - Phó Hiệu Trưởng

Đại học Học viện Âm nhạc Huế

Thầy giáo: Nguyễn Ngọc Ý - Nguyên Hiệu trưởng trường Trưng Vương

Nguyên hiệu trưởng THPT Cửa Tùng

Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc - Nguyên Hiệu trưởng trường Trưng Vương

Đại học Sư phạm Vinh Nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo

Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Viết Trai - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trưng Vương

Đại học sư phạm Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Cô giáo: Đồng Thị Bích Hiền - Nguyên Quyền hiệu trưởng

Đại học khoa học Huế Nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Hiếu Giang