Ban Giám hiệu

Thầy giáo: Nguyễn Ngọc Ý - Hiệu trưởng

Nguyên hiệu trưởng THPT Cửa Tùng

Thầy giáo: Nguyễn Thế Anh - Trợ lí hiệu trưởng

Học viện Âm nhạc Huế

Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Viết Trai - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trưng Vương

Đại học sư phạm Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc - Nguyên Hiệu trưởng trường Trưng Vương

Đại học Sư phạm Vinh Nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo

Cô giáo: Đồng Thị Bích Hiền - Nguyên Quyền hiệu trưởng

Đại học khoa học Huế Nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Hiếu Giang

Cô giáo: Hồ Thị Bích ngọc - PT khối Tiểu học

Nguyên GV Trường TH Nguyễn Tất Thành