Ban Giám hiệu

Cô giáo: Đồng Thị Bích Hiền - Quyền hiệu trưởng

Đại học khoa học Huế Nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Hiếu Giang

Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc - Nguyên Hiệu trưởng trường Trưng Vương

Đại học Sư phạm Vinh Nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo

Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Viết Trai - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trưng Vương

Đại học sư phạm Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

  Facebook Messenger