Hội Đồng Quản Trị

Ông: Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Đại học Kinh tế - Quản Trị kinh doanh
          Đạt Danh hiệu: Top 100 Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam do Tạp chí Thương Hiệu Việt bình chọn

Ông: Bùi Mạnh Hùng – Cố vấn chuyên môn

Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Đại học Sư phạm TP. HCM

Từng dạy tại ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ Hàn Quốc,...

Đã nghiên cứu và tập huấn về giáo dục tại: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Singapore

Bà: Hoàng Thị Hương - Phó CT HĐQT

Đại Học Tài chính - Kế toán