GV - HS tiêu biểu

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

Ngày cập nhật 26/06/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH TIÊU BIỂU

 NĂM HỌC 2017-2018

I.              CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TIÊU BIỂU

STT

Họ và tên

Chức vụ, Chuyên môn

Thành tích

1

Bùi Thị Hải Lí

Giáo viên tiểu học

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2

Nguyễn Thị Minh Lệ

Giáo viên tiểu học

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3

Phạm Thị Phương Xuân

Giáo viên tiểu học

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4

Phạm Nhật Uyên

Giáo viên tiểu học

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5

Uông Thị Hoa

Giáo viên tiểu học

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6

Nguyễn Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Năng khiếu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7

Trần Tiến Dũng

Giáo viên Âm nhạc

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8

Nguyễn Bảo Phong

Giáo viên Toán

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9

Lê Thị Hồng Hạnh

Giáo viên Toán

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10

Dương Thị Thu Trang

Giáo viên Ngữ văn

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

11

Châu Thị Ny

Giáo viên Anh văn

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12

Bùi Đức Hòa

Giáo viên Anh văn

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13

Võ Minh Tiến

Nhân viên kĩ thuật

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14

Trần Thị Hồng Tuyết

Nhân viên văn phòng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

15

Lê Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ kế toán

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

16

Hoàng Ngọc Đạt

Nhân viên bảo vệ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

17

Lê Thị Hậu

Tổ trưởng tổ cấp dưỡng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18

Lê Thị Thu Nga

Nhân viên cấp gưỡng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19

Trần Thị Phương

Nhân viên cấp dưỡng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20

Trần Văn Lượng

Nhân viên cấp dưỡng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

II.            DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU

STT

Tên

Lớp

Thành tích

1

Lê Nguyễn Nhật Minh

1A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

2

Lê Cao Bảo Ngọc

1B

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

3

Phan Nguyễn Tùng Anh

1C

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

4

Trần Quốc  Kiên

1D

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

5

Nguyễn Đăng Gia  Khánh

1D

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

6

Nguyễn Đông Quân

2A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì TTHĐ cấp Tỉnh

7

Nguyễn Anh Tuấn

2B

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

8

Trương Đình Minh

2B

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

9

Nguyễn Gia Hưng

2B

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

10

Nguyễn Gia Huy

2B

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

11

Nguyễn Ngọc Hà My

3A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Tiếng anh cấp Tỉnh
Đạt Chứng chỉ tiếng anh Cambridge Moviers (15/15 khiên)

12

Nguyễn Minh Khánh

3A

Giải Nhì Tiếng anh cấp Tỉnh
Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh

13

Phan Gia Hân

3A

Giải Nhì Tiếng anh cấp Tỉnh
Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh

14

Vũ Minh Đức

3A

Giải Ba TTHĐ cấp Tỉnh
Giải KK Toán QM cấp Tỉnh

15

Đỗ Mai Hoàng

3B

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

16

Trần Quốc Hoàn

3D

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

17

Cao Nữ Anny

3D

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

18

Nguyễn Kiến Văn

4A

Giải KK Tiếng anh QM cấp Quốc gia (K5)
Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh

19

Lê Hoài Bảo Châu

4A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

20

Võ Nguyên Thăng

4A

Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh

21

Trần Thương Huyền

4A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

22

Lê Thanh Quỳnh  Anh

4A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh

23

Hà Lâm Bảo Châu

4C

Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Đạt Chứng chỉ tiếng anh Cambridge Starters (15/15 khiên)

24

Nguyễn Võ Quốc Hưng

5A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

25

Nguyễn Đăng Thắng

5A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh
HCĐ Toán QM cấp Quốc gia

26

Lưu Hoàng Sơn

5A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh

27

Nguyễn Quỳnh Ngọc Trân

5A

Giải Nhì TTHĐ cấp Tỉnh
Giải KK Toán QM cấp Tỉnh
Giải KK Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Đạt Chứng chỉ tiếng anh Cambridge Moviers (15/15 khiên)

28

Võ Thành Nhân

5A

HCĐ Tiếng anh QM cấp Quốc gia
Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Ba TTHĐ cấp Tỉnh

29

Trần Lê Nguyên Anh

5A

Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh

30

Trần Thương Huyền

5B

HCĐ Tiếng anh QM cấp Quốc gia
Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh

31

Đinh Ngọc Bảo Lâm

5B

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Đạt Chứng chỉ tiếng anh Cambridge Moviers (15/15 khiên)

32

Mai Vũ Tuệ Anh

5B

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

33

Nguyễn Hữu Trí

5B

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

34

Nguyễn Công Đức Minh

5C

Giải Nhì TTHĐ cấp Tỉnh
Giải KK Toán Qm cấp Tỉnh

35

Lê Bá Khánh Duy

5C

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải KK Tiếng anh QM cấp Tỉnh

36

Nguyễn Tịnh Minh

6A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất Vật lý QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

37

Phạm Sỹ Diễn

6A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba TTHĐ cấp Tỉnh

38

Nguyễn Phương Thảo

6A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất TTHĐ cấp Thành phố

39

Hồ Sỹ Quốc Khánh

6A

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Vật lý QM cấp Tỉnh

40

Ngô Nhị Ý Nhi

6A

Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh

41

Hồ Lê Yến Linh

7A

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Ba Vật lý QM cấp Tỉnh

42

Võ Trần Thảo Hương

7A

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất Vật lý QM cấp Tỉnh
Giải Nhất TTHĐ cấp Tỉnh
Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh

43

Hồ Nguyễn Thùy Trang

7A

Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất Vật lý QM cấp Tỉnh

44

Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh

7A

Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất Vật lý QM cấp Tỉnh

45

Lê Ngọc Quỳnh Anh

7A

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Vật lý QM cấp Tỉnh
Giải Ba Tiếng anh QM cấp Tỉnh

46

Nguyễn Trúc Chi

7A

Giải Nhì Tiếng anh QM cấp tỉnh
Giải Ba Vật lý QM cấp Tỉnh

47

Nguyễn Thảo Vy

7A

Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Vật lý QM cấp Tỉnh

48

Nguyễn Minh Đức

7A

Giải Nhất TTHĐ cấp Tỉnh
Giải Nhì Vật lý QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh

49

Lưu văn Vũ

7A

Giải Nhất Vật lý QM cấp Tỉnh

50

Bùi Duy Phương

8C

Giải Nhất TTHĐ cấp Tỉnh

51

Võ Ngọc Khánh Linh

8C

Giải Nhất Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì HSGVH cấp Tỉnh
Giải KK Hùng biện TA cấp Tỉnh
Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh

52

Lê Thiên Doanh

8C

Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Vật lý QM cấp Tỉnh

53

Trần Hạnh Nguyên

8C

Giải Nhì Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Vật lý QM cấp Tỉnh

54

Lê Thảo Linh

8C

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhất TTHĐ cấp Tỉnh

55

Phạm Nguyễn Thành Nhân

8C

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Ba Vật lý QM cấp Tỉnh

56

Lê Đàm Gia Bảo

8C

Giải Nhất Tiếng anh QM cấp Tỉnh
Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì TTHĐ cấp Tỉnh
Giải Ba HSGVH cấp Tỉnh
Giải KK Hùng biện TA cấp Tỉnh

57

Nguyễn Trường Giang

8C

Giải Ba Toán QM cấp Tỉnh
Giải Nhì Vật lý QM cấp Tỉnh

58

Trần Trung Kiên

8C

Giải Nhất Vật lý QM cấp Tỉnh