Đội ngũ Giáo viên

Thầy giáo : Nguyễn Bảo Phong - GV môn Toán

Đại học Khoa học Huế - Tổ trưởng tổ Toán Tin

Cô giáo : Dương Thị Thu Trang - GV Văn

Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Tổ trưởng tổ xã hội

Cô giáo : Hồ Thị Bích Ngọc - PT TIỂU HỌC

Nguyên GV Trường TH Nguyễn Tất Thành

Cô giáo: Bùi Hải Lý

GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2004-2005, 2005-2006 Tổ trưởng tổ Tiểu học 4,5


  Facebook Messenger