Đội ngũ Giáo viên - Nhân viên

Lê Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Thầy giáo: Bùi Đức Hòa - GV Anh Văn

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng - GV dạy ứng dụng CNTT giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cô giáo : Nguyễn Thị Liên - GV Văn

Tổ trưởng tổ Xã hội Đại học Sư phạm Huế - TN loại giỏi

Thầy giáo : Nguyễn Bảo Phong - GV môn Toán

Đại học Khoa học Huế - Tổ trưởng tổ Toán Tin