Đội ngũ Lãnh đạo - Quản lý

Thầy giáo: Nguyễn Ngọc Ý - Hiệu trưởng

Nguyên hiệu trưởng THPT Cửa Tùng

Lê Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Hồ Ngọc Hòa - Lái xe

Điện thoại: 0914053402

Ông: Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Đại học Kinh tế - Quản Trị kinh doanh
          Đạt Danh hiệu: Top 100 Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam do Tạp chí Thương Hiệu Việt bình chọn

Ông: Bùi Mạnh Hùng – Cố vấn chuyên môn

Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Đại học Sư phạm TP. HCM

Từng dạy tại ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ Hàn Quốc,...

Đã nghiên cứu và tập huấn về giáo dục tại: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Singapore


  Facebook Messenger