Đội ngũ Lãnh đạo - Quản lý

Hồ Ngọc Hòa - Lái xe

Điện thoại: 0914053402

Phạm Thi Ngọc Mận - Kế toán

Trung cấp kế toán ngân hàng

Nhà giáo Ưu tú: Nguyễn Viết Trai - Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trưng Vương

Đại học Sư phạm
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị

Ông: Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Đại học Kinh tế - Quản Trị kinh doanh
          Đạt Danh hiệu: Top 100 Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam do Tạp chí Thương Hiệu Việt bình chọn

Ông: Bùi Mạnh Hùng – Cố vấn chuyên môn

Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Đại học Sư phạm TP. HCM

Từng dạy tại ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ Hàn Quốc,...


« 1234567» 
  Facebook Messenger