HĐ Đoàn-Đội-Sao-CLBVH

LIÊN ĐỘI: MẪU THEO DÕI TỦ SÁCH THƯ VIÊN LỚP

GVCN thực hiện theo mẫu đã quy định

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NGHI THỨC ĐỘI - SAO LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2016 - 2017

GVCN theo dõi kế hoạch để thực hiện. Lưu ý: GVCN tự chủ động tổ chức tập luyện các bài hát theo yêu cầ của từng khối lớp và nghi thức theo khối lớp.

LIÊN ĐỘI: BIỂU ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

GVCN theo dõi biểu điểm thi đua của Liên đội năm học 2016 - 2017 để phổ biến đến với học sinh và thực hiện tốt hoạt động.

LIÊN ĐỘI: CHỦ ĐIỂM HÀNG THÁNG CỦA NĂM HỌC 2016 - 2017

GVCN cập nhật chủ điểm hàng tháng lên bảng lớp, xây dựng các chương trình sinh hoạt phù hợp với từng chủ điểm của từng tháng. Câu chủ điểm phải được viết và trang trí thật đẹp!

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN HỔ TRỢ CHO CÁC LỚP CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016 - 2017

Các đoàn viên được phân công hỗ trợ bán sát quy trình để thực hiện nhiệm vụ. Có vấn đề ghì chưa rõ đến gặp Bí thư đoàn trường để trao đổi. Danh sách này có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới.