Tuyển dụng Giáo viên các môn Văn, Anh Văn, Khiêu vũ và Tiểu học . Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm loại khá trở lên, riêng Khiêu vũ tốt nghiệp các trường Năng khiếu
Tuyển sinh

     SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  

       Số: 07/KH-TV                                          Đông Hà, ngày  5  tháng 4  năm 2014

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2014

 I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :

 - Tuyển sinh tất cả các lớp: Từ lớp 1 đến lớp 12.

II. CÁC DỊCH VỤ CỦA TRƯỜNG :

-  Học sinh tất cả các cấp học ở lại bán trú 100 %.

- Có xe đưa đón học sinh theo tuyến và theo yêu cầu tại nhà. Tại địa bàn Đông Hà, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị.

- Phục vụ ăn sáng, ăn trưa, ăn giữa bữa tại Trường

- Dạy thêm các môn năng khiếu - Thể thao : Bơi lội, Khiêu vũ, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Đàn Organ, Đàn ghi ta, Trống ra.

- Môn tiếng Anh và Tin học được đưa vào học từ lớp 1.

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

- Tuyển sinh các lớp  học hè: bắt đầu từ ngày 01/5/2014 đến  31/05/2014.

IV. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG HÈ: Được chia làm 2 đợt:

       - Lớp 1 và lớp 6 :  Học từ ngày 04/6/2014 đến 04/8/2014

       - Lớp 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12: học từ ngày 16/06/2014 đến 04/8/2014:

V. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỌC HÈ :

1. Ôn tập văn hóa:

- Trung học cơ sở + Trung học phổ thông : ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao các môn Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Anh văn, Tin học.

- Tiểu học: ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao các môn Toán, Tiếng Việt, Anh văn, Tin học.

(Riêng môn Toán và Tiếng Anh nhà trường bổ sung chương trình bồi dưỡng giải Toán và tiếng Anh  qua mạng Internet để rèn luyện).

2. Học các môn Năng khiếu – Thể thao

          + Môn Bơi lội: Tất cả các học sinh học hè đều được học bơi để rèn luyện thân thể và phòng tránh đuối nước.

          + Môn năng khiếu: Khiêu vũ, Aerobic, Đàn Organ, Đàn ghi ta, Trống ra, Mỹ thuật

          + Môn thể thao:  Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Cờ vua

          (Đối với môn năng khiếu và thể thao học sinh chỉ được chọn 01 môn  để học chuyên sâu).

    3. Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức cắm trại hè, hội thao, tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh trong tỉnh và ngoài tỉnh.

4. Mức thu học phí : 

Khối lớp

       Nội dung

Số tiền nộp

 (VNĐ)

Tháng

Ghi chú

Tiểu học

 

Tiền học hè và các phí dịch vụ bán trú

1.000.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, năng khiếu và các hoạt động ngoại khóa

Tiền ăn

18.000

Ngày

Ăn trưa và giữa bữa chiều.

THCS

 

Tiền học hè và các phí dịch vụ bán trú

1.000.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, năng khiếu và các hoạt động ngoại khóa

Tiền ăn

20.000

Ngày

Ăn trưa và giữa bữa chiều.

THPT

Tiền học hè và các phí dịch vụ bán trú

1.400.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, năng khiếu và các hoạt động ngoại khóa

Tiền ăn

25.000

Ngày

Ăn trưa và giữa bữa chiều.

Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con em mình vào Trưng Vương, một môi trường giáo dục chất lượng cao và toàn diện. Học Trường Trưng Vương học sinh được học tập, vui chơi cả ngày tại Trường, hạn chế được tối đa nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài, không phải đi học thêm ngoài giờ ở các trường lớp khác. Tất cả các chi phí đều ở mức phù hợp với điều kiện sống của phần lớn các gia đình tại địa phương.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tuyển sinh:
Điện thoại:  0533 553556  - 0533 550997 -  0934767767  -  0935919767

Website: http://trungvuong.vn

          HIỆU TRƯỞNG                                          CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                (đã ký)                                                              (đã ký)

 

        Nguyễn Thị Ngọc                                                  Bùi Mạnh Dũng

    SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  

Số:08/KH-TV                                           Đông Hà, ngày  5  tháng 4  năm 2014

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 NĂM HỌC 2014-2015

 I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH :

 - Tuyển sinh mới các lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6 ( Hình thức xét tuyển hồ sơ)

 - Tuyển sinh lớp 10 (Hình thức thi tuyển).

 - Tuyển sinh các lớp giữa cấp từ trường khác chuyển đến: từ lớp 2 đến lớp 12 (Hình thức xét học bạ)

II. CÁC DỊCH VỤ CỦA TRƯỜNG :

-  Học sinh tất cả các cấp học ở lại bán trú 100 %, nội trú cho học sinh ở xa.

- Có xe đưa đón học sinh theo tuyến và theo yêu cầu tại nhà. Tại địa bàn Đông Hà, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị.

- Phục vụ ăn sáng, ăn trưa, ăn giữa bữa tại Trường

- Dạy thêm các môn năng khiếu - Thể thao : Bơi lội, Khiêu vũ, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Đàn Organ, Đàn ghi ta, Trống ra.

- Môn tiếng Anh và Tin học được đưa vào học từ lớp 1

III. ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ:

-  Học sinh giỏi đoạt giải Toán, Anh văn qua mạng cấp tỉnh: giảm từ 20% đến 50% học phí.

- Học sinh năng khiếu đạt giải cấp Quốc gia: tùy theo từng trường hợp nhà  trường sẽ xem xét giảm học phí từ 20% trở lên.

- Gia đình có 2 con học ở Trường: giảm 30% học phí cho con thứ 2

- Con giáo viên, nhân viên của trường: giảm 30% học phí/em

- Phụ huynh nộp học phí và bán trú cả năm một lần vào đầu năm: giảm 70.000/tháng.

- Riêng học sinh lớp 5 lên lớp 6 của trường được xét giảm học phí 20% cho 5 em học giỏi và năng khiếu tốt.

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

- Tuyển sinh năm học mới: bắt đầu từ 01/5/2014 đến ngày 05/8/2014.

- Tuyển sinh lớp 10 từ ngày 25/5/2014 đến ngày 02/6/2014

- Học chính thức: ngày 05/8/2014.

V. CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2014-2015  

          - Buổi sáng học theo chương trình chính khoá của Bộ giáo dục và đoà tạo quy định.

          - Buổi chiều học theo chương trình ôn tập và nâng cao của nhà trường .

          - Mỗi học sinh được học 1 môn Năng khiếu- Thể thao tự chọn.  

          - Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, dã ngoại

VI. MỨC THU HỌC PHÍ

Lớp

 

Néi dung

Sè tiÒn nép (VN§)

Th¸ng

Ghi chó

Học sinh khóa đầu tiên

Học sinh

khóa thứ 2 trở về sau

1, 2

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

700.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

 

18.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

3, 4

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

800.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

18.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

5

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

600.000

800.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

300.000

  300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

18.000

18.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

6

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

800.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

 

20.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

7, 8,9

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

900.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

 

300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

 

20.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

10

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

900.000

1.100.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

300.000

  300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

25.000

25.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

11, 12

-Tin hc chÝnh khãa và hc thªm

 

1.100.000

Th¸ng

TiÒn häc c¸c m«n v¨n hãa, phô ®¹o, båi d­ìng n©ng cao, ho¹t ®éng ngo¹i khãa.

- B¸n tró

 

  300.000

Th¸ng

TiÒn b¶o mÉu ch¨m nu«i,  ®iÖn,n­íc, ®å dïng c¸ nh©n (ch¨n, gèi, kh¨n, ghÕ ...)

- TiÒn ¨n

 

25.000

Ngµy

¡n tr­a và ¨n gi÷a b÷a chiÒu  

.          

Nhà trường không thu thêm các khoản đóng góp đầu cấp học, đầu năm học như quy định tại các trường công lập. Các khoản trên Phụ huynh nộp vào ngày 05 hàng tháng. 

Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con em mình vào Trưng Vương, một môi trường giáo dục chất lượng cao và toàn diện. Học Trường Trưng Vương học sinh được học tập, vui chơi cả ngày tại Trường, hạn chế được tối đa nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài, không phải đi học thêm ngoài giờ ở các trường lớp khác. Tất cả các chi phí đều ở mức phù hợp với điều kiện sống của phần lớn các gia đình tại địa phương.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tuyển sinh:
Điện thoại:  0533 553556  - 0533 550997 -  0934767767-  0935919767

Website: http://trungvuong.vn

          HIỆU TRƯỞNG                                          CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                 (đã ký)                                                                (đã ký)

  

 

                      Nguyễn Thị Ngọc                                                           Bùi Mạnh Dũng
TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG  

             TUYỂN SINH LỚP 10

        NĂM HỌC 2014 – 2015

Thực hiện đào tạo với phương châm giáo dục toàn diện, trường Trưng Vương đầu tư CSVC đầy đủ để phục vụ học tập và giải trí, có bán trú và nội trú, có xe đưa đón học sinh địa bàn TP Đông Hà, Triệu Phong, TX Quảng Trị. Năm học 2014-2015 kế hoạch tuyển sinh lớp 10 như sau:

I. HỒ SƠ (Học sinh trúng tuyển không được rút lại hồ sơ)

1. Đơn xin dự thi

2. Học bạ Trung học Cơ sở

3. Bản sao khai sinh hợp lệ

4. Ba ảnh thẻ học sinh (3 x 4)

5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (Bổ sung sau trúng tuyển).

II. MÔN THI:

- Vòng 1: Thi đại trà tuyển chọn vào lớp 10 gồm môn Toán, Văn, Anh Văn

- Vòng 2: Chọn một trong các môn: Toán hoặc Văn hoặc Anh Văn hoặc Vật lý hoặc  Hóa học để xét học bổng.

III. THỜI GIAN:

1. Nộp hồ sơ: từ ngày 25/5/2014 đến ngày 02/6/2014

2. Thi vòng 1: ngày 04/6/2014 và ngày 05/6/2014

3. Thi vòng 2: ngày 06/6/2014.

IV. XÉT HỌC BỔNG:

1.    Miễn 100% học phí cho 05 em điểm thi vòng 2: từ 9 điểm đến 10 điểm.

2. Miễn 50% học phí cho 10 em điểm thi vòng 2: từ 8 đến 8,98 điểm

3. Miễn 30% học phí cho 20 em điểm thi vòng 2: từ 7 và đến 7,99 điểm

Ghi chú: Học bổng được xét hàng năm, những em học sinh nghèo vượt khó sẽ được Trường xem xét miễn học phí, bán trú và nội trú.                                                                                               

        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   (đã ký)

 

                                                                             Nguyễn Thị Ngọc 

      SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

   Số:   /KHTS-TV                                                    

                                                                    Đông Hà, ngày 16 tháng 4  năm 2013

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 NĂM HỌC 2013-2014

 I. Đối tượng tuyển sinh:

 – Tuyển sinh mới các lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6 và lớp 10 (tuyển sinh các lớp theo hình thức xét tuyển).

–  Tuyển sinh các lớp giữa cấp từ trường khác chuyển đến: từ lớp 2 đến lớp 9.

II. Các dịch vụ của trường:

– Học sinh tất cả các cấp học ở lại bán trú 100 %.

– Có xe đưa đón học sinh theo tuyến và theo yêu cầu tại nhà.

– Phục vụ ăn sáng, ăn trưa, ăn giữa bữa tại Trường

– Dạy các môn năng khiếu: Bơi lội, Khiêu vũ, Aerobic, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Đàn Organ, Cờ vua.

III. Đối tượng giảm học phí:

– Học sinh giỏi đoạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh: giảm từ 20% đến 50% học phí

– Học sinh năng khiếu của Trường: giảm từ 20%

– Học sinh năng khiếu của Tỉnh: tùy theo từng trường hợp nhà trường xem xét

– Gia đình có 2 con học ở Trường: giảm 30% học phí cho con thứ 2

IV. Thời gian tuyển sinh:

– Tuyển sinh học hè: bắt đầu từ 01 tháng 5 năm 2013 đến ngày 03 tháng 6 năm 2013.

– Tuyển sinh năm học mới: bắt đầu từ 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 05/8/2013

V. Học hè:

1. Thời gian nghỉ hè: Ngày 21 tháng 5 năm 2013.

2. Thời gian học hè: Được chia làm 2 đợt:

       + Đợt 1: Từ ngày 03 tháng 6 năm 2013 đến 03 tháng 8 năm 2013: Khối 1, 6

       + Đợt 2: Từ ngày 10 tháng 6 năm 2013 đến 03 tháng 8 năm 2013: Khối 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Riêng khối 10 bắt đầu học từ ngày 05/8/2013

          3. Thời gian học chính thức năm học mới: Ngày 05 tháng 8 năm 2013.

VI. Chương trình học:

1. Môn văn hóa:

Trung học cơ sở: Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Anh văn, Tin học.

Tiểu học: Toán, Tiếng Việt, Anh văn, Tin học.

(Riêng môn Toán và Tiếng Anh nhà trường bổ sung chương trình bồi dưỡng giải Toán và tiếng Anh  qua mạng Internet để rèn luyện)

2. Môn Năng khiêu – Thể thao

          + Môn Bơi lội: Học bơi để rèn luyện thân thể và phòng tránh đuối nước

+ Môn năng khiếu: Khiêu vũ, Aerobic, Múa, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Đàn Organ, Mỹ thuật, Cờ vua (để chuyên sâu học sinh chỉ được chọn 01 môn năng khiếu để học)

3. Hoạt động ngoại khóa: Tổ chức tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh trong tỉnh và ngoài tỉnh (TP.Huế).

VII. Mức thu: Mức thu này áp dụng cho khối 1, 6 kể từ ngày 03/6/2013, các khối còn lại áp dụng kể từ ngày 01/7/2013.

Lớp học

Nội dung

Số tiền nộp (VNĐ)

Tháng

Ghi chú

Học sinh khóa đầu tiên

Học sinh

khóa thứ 2 trở về sau

1, 2

-Tiền học chính khóa và học thêm

 

700.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

 

300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

 

18.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

3, 5

-Tiền học chính khóa và học thêm

 

800.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

18.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

4

-Tiền học chính khóa và học thêm

600.000

800.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

300.000

  300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

18.000

18.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

6

-Tiền học chính khóa và học thêm

 

800.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

 

300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

 

20.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

7, 8

-Tiền học chính khóa và học thêm

 

900.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

 

300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

 

20.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

9

-Tiền học chính khóa và học thêm

700.000

900.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

300.000

  300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

20.000

20.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

10, 11

-Tiền học chính khóa và học thêm

 

1100.000

Tháng

Tiền học các môn văn hóa, phụ đạo, bồi dưỡng nâng cao, học năng khiếu, hoạt động ngoại khóa.

- Bán trú

 

  300.000

Tháng

Tiền bảo mẫu chăm nuôi, điều hòa nhiệt độ, điện, nước, đồ dùng cá nhân (chăn, gối, khăn, ghế…)

- Tiền ăn

 

25.000

Ngày

Ăn trưa và ăn giữa bữa chiều.

.          

 Nhà trường không thu thêm các khoản đóng góp đầu cấp học, đầu năm học như quy định tại các trường công lập. Các khoản trên Phụ huynh nộp hàng tháng. 

VIII. Tham gia Câu lạc bộ VHTT ngoài giờ:  Bơi lội, Cầu lông, Bóng bàn dành cho các em học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên có nhu cầu tham gia và học thêm ngoài giờ.

Thời gian: Từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Một tuần 3 buổi: thứ 2, thứ 4, thứ 6 hoặc thứ 3, thứ 5, thứ 7.

Mức thu:

– Cầu lông: 250.000đ/tháng            

– Bóng bàn: 250.000đ/tháng                              

        Bơi lội: 300.000đ/tháng; Vé bơi lội/lần: 10.000đ/HS Tiểu học;  15.000đ/HS THCS trở lên. 

Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con em mình vào Trưng Vương, một môi trường giáo dục chất lượng cao và toàn diện. Học Trường Trưng Vương học sinh được học tập, vui chơi cả ngày tại Trường, hạn chế được tối đa nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường bên ngoài, không phải đi học thêm ngoài giờ ở các trường lớp khác. Tất cả các chi phí đều ở mức phù hợp với điều kiện sống của phần lớn các gia đình tại địa phương.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tuyển sinh:
Điện thoại:  0533 553556  - 0533 550997 -  0913 474714  -  0983747417

Website: http://trungvuong.vn

 

                                                                               CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

                             Bùi Mạnh Dũng

Copyright 2011, Trường Trưng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị, ĐT 0533 553556, Email: Trungvuong@trungvuong.vn