Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2018

Ngày cập nhật 27/02/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG
     TỔ THỰC NGHIỆM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2018
 
I. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM
1.Kiểm tra ngân hàng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của HS, cập nhật đề lên Web site.
2. Đánh giá đồ dùng dạy học tự làm trong toàn tổ; kiểm tra, báo cáo chất lượng sử dụng đồ dùng dạy học mới.
3. Thanh tra toàn diện giáo viên các giáo viên còn lại của tổ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chất lượng phòng học bộ môn.
4. Tổ chức dạy học theo chủ đề cấp trường ở bộ môn Vât lí,Hóa học  về đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học. 
5.  Tiếp tục tổ chức bồi HSG cho học sinh thi giải Vật lí qua mạng vòng cấp tỉnh.
6. TTCM tổ chức kiểm tra toàn diện GV trong tổ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV. 
- Nộp đề thi minh họa thi THPT về trưởng bộ môn SGD (Ngày 13/3)
- Thi HSG VH lớp 9 cấp Tỉnh ( Ngày 13/3)
 - Nộp đề thi khảo sát chất lượng giữa HK II ( Ngày 14/3)
  - Thi khảo sát chất lượng giữa HK II  ( Từ ngày 21-23/3 )
 + Thực hiện chuyên đề cấp trường : "Mắt, các bệnh học đường" ( Thầy Một) ( Tuần 29)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.
  - Tham gia cho Đoàn viên đi viếng nghĩa trang Đường 9
  -  Tham gia giải bóng đá nam thanh niên chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày TL Đoàn TNCSHCM do Thành Đoàn tổ chức (Từ ngày 3-10/3)
 - Tổ chức tọa đàm kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

  Facebook Messenger