Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 28 (TỪ 26/2 ĐẾN 04/3/2018)

Ngày cập nhật 26/02/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 28
(TỪ 26/2 ĐẾN 04/3/2018)

                                                                                                  -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                   VIỆC TRỌNG TÂM

+ Kiểm tra cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa 7,8

+ Ôn luyện và Tổ chức thi giải Vật lí QM Vòng 9. 

+ Triển khai dạy học theo chủ đề môn CN

Chuẩn bị kế hoạch thực hiện chuyên đề "Mắt, các bệnh học đường" - Thầy Một

 

HAI

(26/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
+ Nộp kế hoạch, báo cáo thực hiện CĐ cấp trường về trưởng bộ môn SGD

-Toàn tổ
- TTCM
CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

+ Nộp hồ sơ KTNB-CĐ-SHCM

+ Báo cáo lịch thực hiện chuyên đề, các tiết SHCM tháng 2-3

-Toàn tổ
- TTCM

BA

(27/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

(28/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
-Chuyên đề SHCM Hóa học lớp 9B - tiết 3 (Gv chủ động dự giờ góp ý)

-Toàn tổ
- Cô Lam


CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ
- GVBM

NĂM

(01/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

SÁU

(02/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ

 

 

BẢY

(04/3)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

CHIỀU

+ 14h: Họp hội đồng

+ 16h: Họp GV dạy lớp 12

 

-Toàn tổ
- GV dạy 12

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger