Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TUẦN 27 (TỪ 29/1 ĐẾN 03/02/2018)

Ngày cập nhật 21/02/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 27
(TỪ 29/1 ĐẾN 03/02/2018)

                                                                                                  -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                   VIỆC TRỌNG TÂM

+ Kiểm tra cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa 7,8

+ Ôn luyện và Tổ chức thi giải Vật lí QM Vòng 9. 

+ Triển khai dạy học theo chủ đề môn CN

+ Chuẩn bị kế hoạch thực hiện chuyên đề "Mắt, các bệnh học đường" - Thầy Một

 

HAI

(19/1)

SÁNG

+ Nghỉ tết Mậu Tuất

-Toàn tổ
- GV
CHIỀU

+ Nghỉ tết Mậu Tuất

-Toàn tổ

BA

(20/2)

SÁNG

+ Nghỉ tết Mậu Tuất

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

+ Nghỉ tết Mậu Tuất

-Toàn tổ

(21/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ


CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ
- GVBM

NĂM

(22/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB.

- Kiểm tra cập nhật đề lên ngân hàng Website trường.

-Toàn tổ

- TTCM

 

 

SÁU

(23/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

 - Hoàn thành hồ sơ chuyên đề.
- Nộp Báo cáo hoạt động tháng 2


-Toàn tổ
-TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ

 

 

BẢY

(24/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

CHIỀU

  * 14h : Hội họp

-Toàn tổ

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger