Kế hoạch

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2018

Ngày cập nhật 23/02/2018

        SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                               Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

                     --------------                                                                       ----------------

                                                                                          Đông Hà, ngày 28  tháng 2 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 03

          ---------------

1. Ban giám hiệu:

  - Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế PNVN 8/3 và ngày TL Đoàn 26/3.

  - Kiểm tra nề nếp dạy và học, chế độ cập nhật chuyên môn.

  - Rà soát chương trình. Chuẩn bị đề cương ôn tập thi HKII

  - Chỉ đạo thi khảo sát giữa kỳ II

  - Thi nghề phổ thông Khối 8

  - Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp của khối 9+12.

  - Kiểm tra hồ sơ GV

  - Họp GV dạy khối 12 ( 3/3/2018)

  - Nộp báo cáo định kỳ về Sở.

 2. Hoạt động của Tổ chuyên môn 

 - Thi hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh tại trường THCS Phan Đình Phùng ( Từ ngày 27-28/2-1/3)

 - Nộp hồ sơ dự thi HSG văn hóa về phòng khảo thí SGD ( Ngày 28/2)

 - TTCM nộp góp ý dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới ( Ngày 2/3/2018)

   - Tham gia thi TTHĐ  (Ngày 9-11/3)

  - Nộp đề thi minh họa thi THPT về trưởng bộ môn SGD (Ngày 13/3)

  - Thi HSG VH lớp 9 cấp Tỉnh ( Ngày 13/3)

  - Nộp đăng ký dự thi theo tổ hợp môn của HS 12 ( Ngày 14/3)

  - Tham dự hội thi "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi VN tại trường tiểu học Hàm Nghi ( 21-23/3)

               (Nộp danh sách thí sinh dự thi ( Ngày 14/3)

  - Nộp phiếu đăng ký chương trình giao lưu " Chúng em với văn học " về PGD (Ngày 15/3)

  - Nộp đề thi khảo sát chất lượng giữa HK II ( Ngày 14/3)

  - Thi khảo sát chất lượng giữa HK II  ( Từ ngày 21-23/3 )

  - Kiểm tra hồ sơ khối lớp 5- 9-12 ( GVCN kiểm tra, nộp báo cáo cho PHT ngày 28/3)

  - Tham dự các chuyên đề dạy học cấp tỉnh

  - Thi hùng biện tiếng Anh (OTE) cấp Tỉnh

  - Phụ đạo cho HS yếu

  - Kiểm tra hồ sơ giáo viên

  - Hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ của năm học ở các tổ chuyên môn

  -Trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu.    

  * Thực hiện chuyên đề:

 +Tổ Thực nghiệm : "Mắt, các bệnh học đường" ( Thầy Một) ( Tuần 28)

 +Tổ xã hội : " Pháp luật và đời sống”( Cô Thắm) ( Tuần 29)

+ Tổ Toán – Tin: “Dạy Toán bằng tiếng Anh” (Cô Hạnh, cô Lan), (Tuần 30)

   3. Ngoại khóa :

+ Tổ xã hội:Tổ chức thi thuyết trình tác phẩm văn học khối THCS giữa các lớp ( Hình thức: Tiểu phẩm, sân khấu hóa, hoạt cảnh, kịch; thuyết trình, hát, hò, vè, sinh hoạt câu lạc bộ )( Ngày 10/3)

   * Nội dung các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn THCS : Các chủ đề chính - Truyện dân gian ( Truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện Ngụ ngôn ) Ca dao, dân ca; Văn học hiện thực phê phán, văn học nước ngoài, văn học Trung đại ,văn học hiện đại )

 +Tổ Toán -Tin : "Rung chuông vàng " ( Khối 5-6-7)

 +Tiểu học: “Hát và kể chuyện, tiểu phẩm tiếng Anh” K3-4-5

                   - Ca hát sinh hoạt tập thể K1-2

  4.Hoạt động NGLL

  - Đánh giá hoạt động tháng 2 và triển khai kế hoạch tháng 3

  - Tiết SH: Các lớp sinh hoạt tại lớp

  - Tổ chức cho Đoàn viên đi viếng nghĩa trang Đường 9

  - Tổ chức kết nạp vào Đoàn (khối THPT) và Đội (khối3).

  -  Tham gia giải bóng đá nam thanh niên chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày TL Đoàn TNCSHCM do Thành Đoàn tổ chức (Từ ngày 3-10/3)

 5.Hoạt động Đoàn thể:

 - Tổ chức tọa đàm kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

 Nơi nhận:                                                                              P.HIỆU TRƯỞNG

    - Website                                                                                              ( Đã ký)              

    - Lưu: VP                                                                                                              

         

                                                                                               Đồng Thị Bích Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  Facebook Messenger