Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ-TUẦN 26

Ngày cập nhật 05/02/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 26

(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 26:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 26

- Tham gia giảng dạy Cambridge tuần 23

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa, giải AV trên mạng

- NHẮC NHỞ HS THI QUA CÁC VÒNG TỰ LUYỆN IOE

- HS THAM GIA THI HÙNG BIỆN

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(05/02)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

Ba

(06/02)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(07/02)

Sáng

- Học bình thường

- HS THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TP-VÒNG 1

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- SHCM TIẾT 1-LỚP 7A (THẦY HÒA) – ĐỔI TIẾT THAM DỰ

-Toàn tổ

Năm

(08/02)

Sáng

Học bình thường

- HS THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TP-VÒNG 1

( GV không có tiết tham dự cổ vũ)

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Sáu

(09/02)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Bảy

(10/02)

Sáng

- + Học sinh nghĩ tết Mậu Tuất từ ngày 10-20 / 2/ 2018

- Toàn tổ

Chiều

CN

(11/02)

Sáng

+ 8h : Sắp xếp, vệ sinh, bàn giao lớp học

   - Nhận quà tết của Công đoàn

   - Duyệt giọng hát Bolero ( GV 

 

 

 

Chiều

* 14h : Giao lưu giọng hát Bolero

             - Gặp mặt cuối năm

 

 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                        Bùi Đức Hòa

  Facebook Messenger