Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 26 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 05/02/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 26

(TỪ 05/2 ĐẾN 10/2/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: TUẦN 25

- Thực hiện việc dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Thực hiện các tiết dạy học NK TC nghiêm túc.

- Tập luyện 4 tiết mục văn nghệ và tổ chức Lễ sơ kết HKI khối THCS-PT nghiêm túc, hiệu quả.

- Thực hiện huấn luyện cho 2 đội tuyển Cầu lông, Bơi lội để chuẩn bị thi TTHĐ cấp tỉnh.

- Thực hiện dạy học môn Âm nhạc, Mĩ thuật theo chủ đề và PPCT mới của nhà trường.

- Kiểm tra HSSS của GV nộp lên BGH.

- Tham gia thi Khiêu vũ do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức đạt giải Nhì.

* Tồn tại:

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 26

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. (Tuần 6 – HKII)

- GVBM dạy NKTC nộp bổ sung PPCT và GA NKTC.

- Tập luyện bài hát mới “Mái trường” cho khối 4-9 và đội văn nghệ để thu âm bài hát.

- Tập trung huấn luyện 2 đội tuyển Bơi lội và Cầu Lông để tham gia TTHĐ cấp Tỉnh từ ngày 9-11/3.

- TTCM nộp phiếu kiểm tra HSSS cho BGH.

- Chuẩn bị các công việc cho ngày Tổng kết, tất niên và giao lưu giọng hát Bolero.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia nghiêm túc vào công tác hỗ trợ cho các lớp chủ nhiệm.

 

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(5/2)

Sáng 

- Nộp kết quả kiểm tra HSSS

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Ba

(6/2)

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

(7/2)

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

 

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Năm

(8/2) 

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Sáu

(9/2)

 

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

CHỦ NHẬT

 

(10/2)

Sáng

- 7h30 tất cả GV có mặt tại trường để sắp xếp các công việc đã phân công.

- Toàn tổ.

Chiều

- 14h00: Tham gia “Giao lưu giọng hát Bolero” do Công đoàn trường tổ chức

- 17h00: Tổng kết tất niên cuối năm

(Ngày thứ 7 GV nghỉ cả ngày)

(Ngày 5/1 âm lịch lúc 8h00 tất cả GV có mặt để gặp mặt đầu năm)

- Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger