Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 26

Ngày cập nhật 04/02/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 26 (TỪ 05/02 ĐẾN 11/02/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 25

-          Nộp phiếu kiểm tra HSGV

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu

-          Thực hiện chương trình HK II và thời khóa biểu mới

-          Thực hiện chuyên đề SHCM tháng 2

-          Thực hiện công tác dự giờ, trao đổi chuyên môn

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 26

a/ Việc trọng tâm:

-          Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, tăng cường công tác dự giờ, trao đổi kinh nghiệm dạy học.

-          Xây dựng kế hoạch thực hiện ngoại khóa  lần 2

-          Thi GTQM vòng 11 đánh giá chất lượng HS dự thi.

b/ Công việc khác:

-          Tham gia hội thi TDTT, VHVN

 

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(5/2)

Sáng 

Họp tổ chuyên môn lúc 9h 30 phút

 (Tại phòng học lớp 7C cũ)

Cả tổ

Chiều

Nộp báo cáo tiết SHCM

T. Cần,

T. Bình

Ba

(6/2)

Sáng

Thi GTQM khối 6,7

Giám thị

Chiều

Thi GTQM khối 8

Giám thị

(7/2)

Sáng 

 

 

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

 

Năm

(8/2) 

Sáng

Dự giờ GV

TT

 

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

 

Sáu

(9/2)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

 

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

 

Bảy

(10/2)

Sáng

 

 

Chiều

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

  Facebook Messenger