Tin tức - Sự kiện

CHUYẾN GIAO LƯU - HỌC TẬP TẠI SINGAPO CỦA HỌC SINH TRƯNG VƯƠNG

Ngày cập nhật 03/02/2018

HÀNH TRÌNH GIAO LƯU - HỌC TẬP TẠI SINGAPO CỦA HỌC SINH TRƯNG VƯƠNG

(Chuẩn bị khởi hành tại Trưng Vương)


(Sân bay Đà Nẵng)


(Sân bay Singapo)


(Giao lưu CLB Robotics tại Nesux Singapore)


(Học tập giao lưu với
HS Nesux Singapore)


(Nhận quà giao lưu của 
trường Nesux Singapore)


(Xem phim tại Trung tâm khoa học kĩ thuật)


(Tham quan tại Science Centre)


(Tham quan vườn chim Jurong)


(Dạo chơi Singapo về đêm)


(Ăn tối tại Marina bay)


(Tham quan Trung tâm khoa học kĩ thuật)


(Tham quan vườn bướm tại Trung tâm khoa học)


(Tham quan trung tâm khoa học kĩ thuật)


(Tham quan trường
 Nesux Singapore)

  Facebook Messenger