Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 31/01/2018

       TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

  TỔ NĂNG KHIẾU – CLB VHTT

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – hạnh phúc

      SỐ…/ KH-NK, CLB                                                    Đông Hà, ngày 31 tháng 1 năm 2018
 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2
Năm học 2017 - 2018

     I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 1/2018.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. Bắt đầu thực hiện chương trình HKII từ ngày 1/1/2018.

- Hoàn thành các công việc, hồ sơ trong HKI.

          - Tham gia hội thi TTHĐ cấp thành phố đạt kết quả cao: Nhất đồng đội môn Cầu lông khối THCS; Nhì đồng đội môn Cầu lông khối Tiểu học, trong đó: 4HCV và 4HCB.  

          - Tập luyện một số tiết mục văn nghệ và tổ chức thành công Lễ sơ kết HKI trong học sinh.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- GVBM hoàn thành đánh giá vào phiếu nhận xét học sinh cuối HKI.

- Thực hiện hoạt động Kiểm tra nội bộ toàn diện theo kế hoạch.

- Kiểm tra HSSS của GVBM nộp kết quả lên BGH.

- Tập luyện khiêu vũ để tham gia dự thi tại Nhà thiếu nhi tỉnh vào đêm 4/2/2018 và tham gia biểu diễn tại HĐĐ TP chiều 8/2/2018.

- Triển khai các văn bản, công văn của cấp trên đến GV trong toàn tổ.

- Báo cáo hoạt động chuyên môn trong tháng 12 lên BGH nhà trường.

* Tồn tại:

* Giải pháp:

I. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THÁNG 2:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động và các giải pháp thực hiện trong tháng 2/2018.

- Thực hiện chương trình dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. Đặc biệt nghiêm túc thực hiện chương trình dạy học NKTC.

          - Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện các môn TDTT theo kế hoạch. (Các HLV theo dõi Điều lệ để thực hiện nghiêm túc). HLV chủ động tăng cường huấn luyện 2 bộ môn Cầu lông, Bơi lội để chuẩn bị tham gia TTHĐ cấp Tỉnh vào đầu tháng 3/2018.  

          - Tập luyện khiêu vũ để tham gia dự thi tại Nhà thiếu nhi tỉnh vào đêm 4/2/2018 và tham gia biểu diễn tại HĐĐ TP chiều 8/2/2018.

          - Thực hiện chuyên đề Âm nhạc cấp trường vào ngày 28/2/2018 do cô giáo Phương Thảo thực hiện.

          - Hoàn thiện PPCT NKTC và giáo án NKTC nộp TTCM.

          - Thực hiện nghiêm túc QCCM của nhà trường. Đặc biệt là việc nề nếp dạy và học các môn năng khiếu nâng cao, giáo án, lịch báo giảng, ký sổ đầu bài…

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng đổi mới; giáo viên bộ môn suy nghỉ về các phương pháp dạy học tích cực, mới để chia sẽ, trao đổi nhằm đưa chất lượng ngày một đi lên, đặc biệt là các môn năng khiếu nâng cao.

- Phối hợp với các tổ chuyên môn khác để tổ chức các số ngoại khóa theo kế hoạch.

- Thực hiện hoạt động Kiểm tra nội bộ toàn diện theo kế hoạch.

- Triển khai các văn bản, công văn của cấp trên đến GV trong toàn tổ.

    II. HOẠT ĐỘNG KHÁC:

          - Tham gia các hoạt động do Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức.

          - Tham gia hội thi giọng hát Bolero do Công đoàn và nhà trường tổ chức.

 

                                                                                                    Tổ Trưởng

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thế Anh

  Facebook Messenger