Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 25

Ngày cập nhật 28/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25  (TỪ 29/01 ĐẾN 4/2/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 24

-          Nộp danh sách HS thi GTQM cấp thành phố

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu

-          Thực hiện chương trình HK II và thời khóa biểu mới

-          Nộp báo cáo CM tháng 1, báo cáo SHCM

Tồn tại:

  B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 25

a/ Việc trọng tâm:

-          Nộp phiếu kiểm tra HSGV

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu

-          Thực hiện chương trình HK II và thời khóa biểu mới

-          Thực hiện chuyên đề SHCM tháng 2

-          Thực hiện công tác dự giờ, trao đổi chuyên môn

b/ Công việc khác:

Tham gia các hoạt động TDTT, VHVN

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(29/1)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Ba

(30/1)

Sáng

Nộp báo cáo tiết SHCM (theo mẫu)

Thầy Phong

Chiều

 

 

(31/1)

Sáng 

Dự giờ SHCM tiết 3 lớp 8C

Cả tổ

Chiều

Nộp biên bản kiểm tra HSGV

Tổ trưởng

Năm

(1/01) 

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

 Cả tổ

Chiều

Dự giờ GV

TT

Sáu

(2/01)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

 Cả tổ

Bảy

(3/01)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung  

Cả tổ

Chiều

Hội họp

Cả tổ

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

  Facebook Messenger