Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ - TUẦN 25

Ngày cập nhật 28/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 25

(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 25:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 25

- Tham gia giảng dạy Cambridge tuần 22

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa, giải AV trên mạng

- NHẮC NHỞ HS THI QUA CÁC VÒNG TỰ LUYỆN IOE

- BỒI DƯỠNG HS THAM GIA THI HÙNG BIỆN

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(29/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- SHCM TIẾT 2-LỚP 9A (CÔ NY) – ĐỔI TIẾT THAM DỰ

- Toàn tổ

Ba

(30/01)

Sáng

Học bình thường

- NỘP PHIẾU KIỂM TRA HSSS

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(31/01)

Sáng

- Học bình thường

- - NỘP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 1

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Chiều

- Học bình thường

-Toàn tổ

Năm

(01/02)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Sáu

(02/02)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Bảy

(03/02)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

* 14h : Sinh hoạt chuyên môn

  - Đánh giá hoạt động tháng 1. Triển khai hoạt động tháng 2 .

 - Phân công GV thực hiện chuyên đề, ngoại khóa

    - Góp ý, rút kinh nghiệm các tiết SHCM

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                Bùi Đức Hòa

  Facebook Messenger