Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 25 (TỪ 22/1 ĐẾN 27/01/2018)

Ngày cập nhật 21/02/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 25
(TỪ 29/1 ĐẾN 03/02/2018)

                                                                                                  -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                   VIỆC TRỌNG TÂM

+ Kiểm tra cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa 7,8

+ GV Tổ chức thi giải Vật lí QM Vòng 8 từ ngày 07/2)

+ Triển khai dạy học theo chủ đề môn CN

+ Nộp báo cáo - kế hoạch thực hiện CĐ môn Sinh vê hộp thư phòng TrHPT SGD ( ngày 15/2)

+ Thực hiện chuyên đề cấp trường bộ môn Sinh học.(Thầy Thế)

 

HAI

(29/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

- Nộp phiếu kiểm tra hồ sơ GV tại phòng GT (Thầy Đạt)

-Toàn tổ
- GV

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

BA

(30/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
- Nộp phiếu kiểm tra hồ sơ GV về BGH.

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

(31/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
+ Nộp báo cáo chuyên đề.SHCM tháng 1

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 
- Nộp hồ sơ CĐ- SHCM tháng 1

-Toàn tổ
- GVBM

NĂM

(01/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB.

- Kiểm tra cập nhật đề lên ngân hàng Website trường.

-Toàn tổ

- TTCM

 

 

SÁU

(02/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

- Tiết 3 : SHCM môn Sinh 9A
(Thầy Thế dạy -
 GV chủ động bố trí đổi tiết tham dự góp ý)


-Toàn tổ
- Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ

 

 

BẢY

(03/2)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

CHIỀU

  * 14h : Sinh hoạt chuyên môn

  - Đánh giá hoạt động tháng 1. Triển khai hoạt động tháng 2 .

 - Góp ý, rút kinh nghiệm các tiết SHCM .  

-Toàn tổ

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger