Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM THANG 02/2018 CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 27/01/2018

 

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHỐI TIỂU HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Đông Hà, ngày 27  tháng 01  năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

                                                THÁNG 02 NĂM 2018

                                     

A. TRỌNG TÂM CHUYÊN MÔN:

     1/ Phụ trách Khối Tiểu học

     - Kiểm tra nề nếp dạy và học HKII, nề nếp sau Tết.

      -Kiểm tra hồ sơ GV

     - Tổ chức kiểm tra nội bộ, dự giờ, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch  hoạt động chuyên môn và chuyên đề dạy học.

     -Kiểm tra toàn diện cô Thanh Cảnh – Lớp 1C

     - Tổ chức thi TQM để đánh giá năng lực HS ( vòng 11,  ngày 06/02/2018).

     -Dự chuyên đề, tiết SHCM theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh

     -Duyệt chọn bài CLB “Văn học tuổi thơ - Trưng Vương” tháng 2

     2/ Hoạt động của Tổ chuyên môn:

         -Ổn định các nề nếp sau Tết

        - Hoàn thành chương trình thực học tuần 26/35

         - Tiếp tục tổ chức SHCM theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh ở các tổ chuyên môn theo kế hoạch

        - GV Tăng cường dự giờ học hỏi kinh nghiệm

        - Tiếp tục công tác kiểm tra chuyên môn ở các tổ.

        - Tăng cường bồi dưỡng và tổ chức cho học sinh thi TQM để đánh giá năng lực học sinh ở vòng  thi 11 (ngày 06/02/2018) và vòng 12 (ngày 03/03/2018)

         - Hướng dẫn học sinh tham gia viết bài VHTT , thu âm, luyện chữ đẹp theo chủ  đề tháng 2

        - Dăn dò  HS nghỉ Tết bảo đảm an toàn, lành mạnh

 B.CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO:

      1/ Hoạt động NGLL với chủ đề:VÒNG TAY YÊU THƯƠNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

    - Tiết SH: Các lớp sinh hoạt lớp tại lớp theo quy trình chung.

    - Đánh giá HĐ tháng 1, triển khai hoạt động tháng 2/2018

      2/ Hoạt động Đoàn thể:

   - CĐV tham gia thi giọng hát Bolero :”Mừng Đảng- Mừng Xuân”

   - CĐ tổ chức Tết Nguyên đán cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên

   - HS nghỉ Tết từ ngày 10/2/2018 đến hết  ngày 20/2/2018

   - CB, GV, CNV nghỉ Tết từ ngày 12/2 đến 20/2/2018

                                                             Phụ trách khối Tiểu học

                                                                  

                                                             

    Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

                                                                    

 

 

                                                                                              

 

  Facebook Messenger