Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 27/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 25

(TỪ 29/1 ĐẾN 03/2/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: TUẦN 24

- Thực hiện việc dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Thực hiện các tiết dạy học NK TC nghiêm túc.

- Tập luyện 4 tiết mục văn nghệ và tổ chức Lễ sơ kết HKI khối THCS-PT nghiêm túc, hiệu quả.

- Thực hiện huấn luyện cho 2 đội tuyển Cầu lông, Bơi lội để chuẩn bị thi TTHĐ cấp tỉnh.

- Thực hiện dạy học môn Âm nhạc, Mĩ thuật theo chủ đề và PPCT mới của nhà trường.

* Tồn tại:

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 25

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. (Tuần 5 – HKII)

- GVBM dạy NKTC bắt đầu soạn giáo án NKTC theo PPCT NKTC từ tuần 21 của HKII. Nộp PPCT NKTC theo mẫu cho TTCM vào sáng thứ 2 (29/1)

- Tập luyện bài hát mới “Mái trường” cho khối 4-9 và đội văn nghệ để thu âm bài hát.

- Chuẩn bị cho chuyên đề âm nhạc cấp trường vào tuần cuối của tháng 2/2018 (Cô Phương Thảo)

- Tập trung huấn luyện 2 đội tuyển Bơi lội và Cầu Lông để tham gia TTHĐ cấp Tỉnh từ ngày 9-11/3.

- TTCM nộp phiếu kiểm tra HSSS cho BGH.

- SHTCM để đánh giá hoạt động và triển khai hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia nghiêm túc vào công tác hỗ trợ cho các lớp chủ nhiệm.

 

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(29/1)

Sáng 

- Tất cả GVBM nộp HSSS, PPCT NKTC về tại phòng TTCM để kiểm tra (Tất cả các loại HSSS đều bằng giấy)

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 2/2018

- TTCM

Ba

(30/1)

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- Nộp phiếu kiểm tra HSSS lên BGH

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

(31/1)

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

 

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Năm

(01/2) 

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Sáu

(02/2)

 

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

Bảy

 

(03/2)

Sáng

- Dạy học bình thường

- Toàn tổ.

Chiều

- 14h: HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

  + Đánh giá và triển khai một số công việc trọng tâm.

 + Báo cáo công tác chuẩn bị cho tiết chuyên đề cấp trường môn Âm nhạc

- 16h: Huấn luyện 2 đội tuyển theo kế hoạch.

- Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger