Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 25 (Từ 29/01 đen 03/02/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 26/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      ( Tuần 25, từ 29/01/2018 đến 03/02/2018)   

                                                                                            

I.                   KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

II.               KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

 VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 23 ( tuần 5 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web đúng thời gian quy định

+ Hướng dẫn HS luyện TQM vòng 10 (mở ngày 24/01/2018)

+ Nộp bài VHTT và luyện chữ đẹp tháng 1/2018

+ Tiếp tục thu âm và làm video chủ đề tháng của 1/2018

+  Đổi mới SHCM  tại lớp 4B và minh họa CĐ cấp trường tại lớp 3A

* PTKTH :

+ Duyệt và chọn bài VHTT, chữ viết đẹp

+ Kiểm tra nề nếp các lớp , nề nếp dạy và học của GV, HS

+ Dự giờ KT nội bộ

+ Kiểm tra, kí duyệt sổ CN và KH cá nhân của GV

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

       --------------------------

HAI

29/01

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-CC đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

30/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối 

 

 

31/01

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2: SHCM tại lớp 4B (môn TV)

 

- Toàn khối

-Cô Vân + GV Tổ 4-5

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

NĂM

01/02

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2: Minh họa CĐ cấp trường tại lớp 3A (Môn Toán)

 

- Toàn khối

-Cô Lệ + GV rảnh tiết

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

02/02

SÁNG

 - Học bình thường theo TKB

-         GV nộp sổ CN và KH cá nhân về phòng CMTH để kiểm tra và kí duyệt

 

 

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU

 -Dạy Toán QM và tiếng Anh Cambridge theo TKB

 

 

-Theo phân công

 

   BẢY

  03/02

SÁNG

 -Luyện  chữ viết theo TKB

 -Tổ ngoại ngữ luyện thi IOE cấp TP

-Toàn khối

-GV được phân công

CHIỀU

 

* 14h : Họp CM theo khối

- Đánh giá hoạt động tháng 1. Triển khai hoạt động tháng 2 .

  

 

 

-Toàn khối

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      PTKTH

                                                                                                                              Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger