Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ-TUẦN 24

Ngày cập nhật 22/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 24

(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 24:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 24

- Tham gia giảng dạy Cambridge tuần 21

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH

- Học tập nội quy,các quy định của nhà trường, Bộ Luật giáo dục; Văn hóa học đường...

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa, giải AV trên mạng

- NHẮC NHỞ HS THI QUA CÁC VÒNG TỰ LUYỆN IOE

- BỒI DƯỠNG HS THAM GIA THI HÙNG BIỆN

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(22/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- SHCM TIẾT 3-LỚP 3D (CÔ LINH) – ĐỔI TIẾT THAM DỰ

- Toàn tổ

Ba

(23/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(24/01)

Sáng

- Học bình thường

- NỘP BÁO CÁO HĐCM THÁNG 1

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Chiều

- Học bình thường

- NỘP HỒ SƠ CĐ-SHCM THÁNG 1

-Toàn tổ

- Thầy Hòa

Năm

(25/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Sáu

(26/01)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Bảy

(27/01)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

* 14h : Sinh hoạt chuyên môn :

 * Khối tiểu học :

-Triển khai kế hoạch tháng 2

-Tổ 1-2-3: Báo cáo lí thuyết chuyên đề cấp trường

  * Khối THCS-THPT:

    - Triển khai kế hoạch tháng 2 của TCM

    - SHCM theo NCBH

      - Kiểm tra chéo hồ sơ GV

   ( GV mang máy tính đi để kiểm tra GA- Nộp biên bản - Phiếu kiểm tra hồ sơ cho PHT vào sáng thứ 3 ngày 30/1)

- Toàn tổ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                               Bùi Đức Hòa

  Facebook Messenger