Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 24

Ngày cập nhật 22/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24  (TỪ 22/01 ĐẾN 28/01/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 23

-          Tiếp tục thực hiện chương trình học kì 2

-          Hoàn thành điểm HK 1 và công tác báo cáo số liệu

-          Thống nhất các kế hoạch hoạt động của tháng 1

-          Thực hiện chuyên đề SHCM

Tồn tại:

  B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 24

a/ Việc trọng tâm:

-          Nộp danh sách HS thi GTQM cấp thành phố

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu

-          Thực hiện chương trình HK II và thời khóa biểu mới

-          Nooppj báo cáo CM tháng 1, báo cáo SHCM

b/ Công việc khác:

Tham gia các hoạt động TDTT, VHVN

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(22/1)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Ba

(23/1)

Sáng

GV nộp báo cáo số liệu CM tháng 1 lên tổ

Cả tổ

Chiều

 

 

(24/1)

Sáng 

Tổ nộp báo cáo số liệu CM  lên BGH

Dự giờ GV

TT

Chiều

Nộp báo cáo tiết SHCM

Thầy Phong

Năm

(25/01) 

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

 Cả tổ

Chiều

Dự giờ GV

TT

Sáu

(26/01)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

 Cả tổ

Bảy

(27/01)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung  

Cả tổ

Chiều

Hội họp, kiểm tra chéo HSGV

Cả tổ

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

  Facebook Messenger