Tổ Khoa học Thực nghiệm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 24 (TỪ 22/1 ĐẾN 27/01/2018)

Ngày cập nhật 22/01/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTUẦN 24
(TỪ 22/1 ĐẾN 27/01/2018)

                                                                                                  -----------------

                 I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

           II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

                   VIỆC TRỌNG TÂM

+ Kiểm tra cập nhật giáo án, lịch báo giảng, điểm lên trang web

+ Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình

+ Dự giờ SHCM theo NCBH

+ Tăng cường dự giờ đột xuất

+ Bồi dưỡng HSG văn hóa 7,8

+ GV Tổ chức thi giải Vật lí QM tự luyện ( Vòng 7 từ ngày 22/1)

+ Triển khai dạy học theo chủ đề môn CN

+ Nộp báo cáo - kế hoạch thực hiện CĐ môn Sinh vê hộp thư phòng TrHPT SGD ( ngày 15/2)

+ Thực hiện chuyên đề cấp trường ( Thực hiện tuần 24)

 

HAI

(22/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

BA

(23/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

(24/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.
- 8h: Nộp báo cáo HĐCM tháng 1

-Toàn tổ
- TTCM

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 
- Nộp hồ sơ CĐ- SHCM tháng 1

-Toàn tổ
- GVBM

NĂM

(25/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

CHIỀU

-Học bình thường theo TKB.

- Kiểm tra cập nhật đề lên ngân hàng Website trường.

-Toàn tổ

- TTCM

 

 

SÁU

(26/1)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB. 

-Toàn tổ

 

 

BẢY

(27/11)

SÁNG

- Học bình thường theo TKB.

-Toàn tổ

 

 

CHIỀU

 + 14h:  * Khối THCS-THPT:

    - Triển khai kế hoạch tháng 2 của TCM

    - SHCM theo NCBH

      - Kiểm tra chéo hồ sơ GV

   ( GV mang máy tính đi để kiểm tra GA- Nộp biên bản - Phiếu kiểm tra hồ sơ cho PHT vào sáng thứ 3 ngày 30/1)

-Toàn tổ

                                                                                                                                                TTCM

  Facebook Messenger