Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 24 (Từ 22/01 đen 27/01/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 20/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      ( Tuần 24, từ 22/01/2018 đến 27/01/2018)   

                                                                                            

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

  VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 22 ( tuần 4 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web đúng thời gian quy định

+ Hướng dẫn HS luyện TQM vòng 10 (mở ngày 24/01/2018)

+Tổ 1-2-3 báo cáo lí thuyết Chuyên đề Cấp trường

+ Nộp bài VHTT và luyện chữ đẹp tháng 1/2018

+ Thu âm và làm video chủ đề tháng của 1/2018

* PTKTH :

+ Duyệt và chọn bài VHTT

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Dự giờ KT nội bộ

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

       --------------------------

HAI

22/01

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-CC đầu tuần

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

23/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối 

 

 

24/01

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

NĂM

25/01

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2: SHCM tại lớp 3D

 

- Toàn khối

-Cô Thương

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

26/01

SÁNG

 - Học bình thường theo TKB

 

 

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 -Dạy Toán QM và tiếng Anh Cambridge theo TKB

 

 

-Theo phân công

 

   BẢY

  27/01

SÁNG

: -Luyện  chữ viết theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

* 14h : Họp CM theo khối

   +14h- 15h : (GV ngoại ngữ tham gia)

             - Đánh giá HĐ CM tháng 1/2018

             -Triển khai KH tháng 2/2018

   +15h: -Tổ 1-2-3: Báo cáo lí thuyết chuyên đề cấp trường

             -Giải quyết những băn khoăn trong CM (theo từng khối lớp)

           -PTKTH kiểm tra sổ CN và sổ kế hoạch cá nhân

 

 

-Toàn khối + GV ngoại ngữ có tham gia dạy Tiểu học

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      PTKTH

                                                                                                                                       Hồ Thị Bích Ngọc

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger