Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ-TUẦN 23

Ngày cập nhật 15/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 23

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 23:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 23

- Tham gia giảng dạy Cambridge tuần 20

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH

- Học tập nội quy,các quy định của nhà trường, Bộ Luật giáo dục; Văn hóa học đường...

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa, giải AV trên mạng

- NHẮC NHỞ HS THI QUA CÁC VÒNG TỰ LUYỆN IOE

- BỒI DƯỠNG HS THAM GIA THI HÙNG BIỆN

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(15/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

Ba

(16/01)

Sáng

Học bình thường

- SHCM TIẾT 3-LỚP 8C (CÔ TÂM) – ĐỔI TIẾT THAM DỰ

 

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(17/01)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Năm

(18/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Sáu

(19/01)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Bảy

(20/01)

Sáng

- Học bình thường

- Sơ kết học sinh-khối THCS-THPT

- Toàn tổ

Chiều

 Sơ kết hội đồng

- Toàn tổ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                                Bùi Đức Hòa

  Facebook Messenger