Kế hoạch tổ Toán-Tin

KẾ HOẠCH TUẦN 24

Ngày cập nhật 15/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 24  (TỪ 15/01 ĐẾN 21/01/2018)

TỔ TOÁN - TIN

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/KẾTQUẢ THỰC HIỆN:TUẦN 22

-          Tiếp tục thực hiện chương trình học kì 2

-          Hoàn thành điểm HK 1 và công tác báo cáo số liệu

-          Thống nhất các kế hoạch hoạt động của tháng 1

-          Đánh giá GV theo chuẩn, họp xét  thi đua GV

Tồn tại:

  B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 23

a/ Việc trọng tâm:

-          Sơ kết học kì I

-          Nộp danh sách HS thi GTQM cấp thành phố

-          Cập nhật lịch báo giảng lên trang Web của trường

-          Thực hiện các loại báo cáo theo mẫu

-          Thực hiện chương trình HK II và thời khóa biểu mới

-          Xây dựng kế hoạch thi GTQM cấp trường.

b/ Công việc khác:

Tham gia các hoạt động TDTT, VHVN

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(15/1)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Ba

(16/1)

Sáng

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

(17/1)

Sáng 

Dự giờ GV

TT

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Năm

(18/01) 

Sáng

Dự giờ GV

TT

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Sáu

(19/01)

Sáng 

Dạy học theo kế hoạch chung

Cả tổ

Chiều

Dạy học theo kế hoạch chung

 

Bảy

(20/01)

Sáng

Tiết chuyên đề cấp trường của T. Phong tại lớp 10A, tiết 2  

Cả tổ

Chiều

Sơ kết hội đồng

Cả tổ

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

  Facebook Messenger