Kế hoạch Tiểu học khối 4,5

KE HOACH HOAT DONG CM TUAN 23 (Từ 15/01 đen 20/01/2018) CUA KHOI TIEU HOC

Ngày cập nhật 15/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI TIỂU HỌC                                                      Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

      ( Tuần 23, từ 15/01/2018 đến 20/01/2018)   

                                                                                            

I.KẾ HOẠCH CHUNG

  T/G

BUỔI

   II.KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 THỰC HIỆN

  VIỆC TRỌNG TÂM

*Giáo viên chủ nhiệm + GV bộ môn

+ Hoàn thành  CT thực học tuần 21 ( tuần 3 của HK II)

+Tiếp tục ổn định các nề nếp, phát huy hoạt động của hội đồng tự quản.

+ Củng cố  nghi thức Đội, ĐHĐN

+ Thực hiện nội dung SH 15’ đầu giờ như kế hoạch đã thống nhất

 + Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hát đầu giờ các bài hát về nhà trường – Đội .

+Tiếp tục thu sách xây dựng Thư viện lớp

+Luyện chữ viết cho HS theo kế hoạch

+Cập nhật giáo án, lên lịch báo giảng vào trang web

+ Chuẩn bị cho HS thi TQM cấp trường

+Tổ 1-2-3 chuẩn bị thực hiện Chuyên đề Cấp trường ( thực hiện vào tuần 24)

+ Dự Sơ kết KH I trong HĐ

* PTKTH :

+ Dự Sơ kết KH I trong HĐ

+ Kiểm tra nề nếp các lớp

+ Dự giờ KT nội bộ

+Tổ chức thi giải Toán qua mạng cấp trường

+ Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo bậc Tiểu học của SGD         

       --------------------------

HAI

15/01

 SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-CC đầu tuần tại lớp

-Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU 

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

BA

16/01

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

-Tiết 1-2 : Hội ý GV : Triển khai KH  tuần 23-24

- Toàn khối

-Toàn khối

CHIỀU

 - Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối 

 

 

17/01

  SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

- Toàn khối

NĂM

18/01

 

SÁNG

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

CHIỀU

- Học bình thường theo TKB

 

- Toàn khối

 

   SÁU

19/01

SÁNG

 - Học bình thường theo TKB

 +Tiết 3-4: Khối 5 dự  Ngoại khóa " Tổ chức trải nghiệm các hiện tượng liên quan đến bộ môn thực nghiệm”

              (của HS khối THCS-THPT)

 

 

-Toàn khối

-Khối 5

CHIỀU

 -Dạy Toán QM và tiếng Anh Cambridge theo TKB

 

 

-Theo phân công

 

   BẢY

  20/01

SÁNG

: -Luyện  chữ viết theo TKB

 

-Toàn khối

 

CHIỀU

 

* 14h : Sơ kết  HK I trong Hội đồng

 

 

-Toàn khối

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                      PTKTH

 

 

                                                                                                                                 Hồ Thị Bích Ngọc

                                                                                                                                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook Messenger