Kế hoạch tổ Năng khiếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23 NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày cập nhật 15/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

      TỔ NĂNG KHIẾU                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 23

(TỪ 15/1 ĐẾN 20/1/2018)

I. KẾ HOẠCH CHUNG

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

A/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: TUẦN 22

- Thực hiện việc dạy học theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

- Thực hiện các tiết dạy học NK TC nghiêm túc.

- Tăng cường công tác huấn luyện cho các đội tuyển.

- Tham gia thi đấu hội thi TTHĐ cấp thành phố môn Cầu lông đạt 4HCV, 4HCB.

- Tham dự Lễ sơ kết HKI khối Tiểu học.

* Tồn tại:

B/ KẾ HOẠCH CHUNG: TUẦN 23

a/ Việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình dạy học nghiêm túc theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường. (Tuần 3 – HKII)

- Tập luyện bài hát mới “Mái trường” cho khối 4-9 và đội văn nghệ để thu âm bài hát.

- Chuẩn bị mọi công việc cho lễ sơ kết HKI sắp đến khối THCS-PT

- Tham gia sơ kết HĐSP vào chiều ngày 20-1.

b/ Công việc khác:

 - Tham gia nghiêm túc vào công tác hỗ trợ cho các lớp chủ nhiệm.

 

 

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

 Hai

(15/1)

Sáng 

- Kiểm tra cập nhật giáo án, Lịch báo giảng của giáo viên

- TTCM

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- Tập luyện 2 tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho sơ kết HKII khối THCS-PT

- TTCM

- GV Âm nhạc

Ba

(16/1)

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

(17/1)

Sáng 

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Năm

(18/1) 

Sáng

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- TTCM

 

Sáu

(19/1)

 

Sáng 

- Tổ chức ngoại khóa vào tiết 3-4

- Thế Anh, Tiến Dũng.

Chiều

- Theo dõi kiểm tra chuyên môn

- Tiết 3-4: Duyệt 2 tiết mục văn nghệ

- TTCM

 

Bảy

 

(20/1)

Sáng

- Tham gia và tổ chức sơ kết HKI khối THCS-PT vào tiết 3-4.

- Toàn tổ.

Chiều

- SƠ KẾT HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

- Toàn tổ

                                                                                                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                            NGUYỄN THẾ ANH

  Facebook Messenger