Kế hoạch tổ Xã hội

KẾ HOẠCH TUẦN 22

Ngày cập nhật 11/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ XÃ HỘI

TUẦN 22

(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 20:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 20

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa.
- Thu bài viết CLB
- Nộp kế hoạch ngoại khóa "Âm vang tiếng trống Mê Linh"

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(08/01)

Sáng

Học bình thường

+ Nộp báo cáo sơ kết HKI

 + Nộp kế hoạch , báo cáo thực hiện chuyên đề cấp trường về phòng GDTrH
+ Nộp HS thi đua HKI
+ Nộp danh sách GV thi năng lực

- Toàn tổ

TTCM

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

Ba

(09/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(10/01)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Năm

(11/01)

Sáng

Học bình thường
Dự giờ

- Toàn tổ
TTCM

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

Sáu

(12/01)

Sáng

- Học bình thường

Dự giờ

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Bảy

(13/01)

Sáng

-         THI TIẾNG ANH QUA MẠNG – CẤP TRƯỜNG KHỐI THCS

- Toàn tổ

- GVCN
nhắc nhở hs

Chiều

 Họp hội đồng
SHCM
Thông qua kế hoạch ngoại khóa Lịch sử
Triên khai các chuyên đề SHCM HKII

- Toàn tổ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỔ TRƯỞNG

  Facebook Messenger