Kế hoạch tổ Xã hội

KẾ HOẠCH THÁNG 01

Ngày cập nhật 11/01/2018

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

TỔ: XÃ HỘI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****************

                                               Đông Hà, ngày 30  tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

I.                   TRỌNG TÂM:

1.     Đẩy mạnh công tác chuyên môn, kiểm tra học kỳ 1

2.     Đánh giá giáo viên theo chuẩn, xét thi đua GV.

3.     Thi học kỳ 1, chấm thi, báo cáo số liệu thống kê chất lượng HK 1, vào điểm, học bạ của HS theo kế hoạch của chuyên môn.

4.     Tiếp tục triển khai công tác dạy bồi dưỡng HSG

5.     Đảm bảo các hồ sơ chuyên môn đầy đủ, đúng yêu cầu

6.     Cập nhật ngân hàng đề kiểm tra, xây dựng nguồn học liệu mở, kết nối trường học

7.     Tăng cường công tác dự giờ và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng góp ý xây dựng giờ dạy.

8.     Thực hiện chuyên đề SHCM theo NCBH (Cô Trang, cô Liên) và xây dựng kế hoạch ngoại khóa "Âm vang tiếng trống Mê Linh" dành cho các khối còn lại.

9. Triển khai chủ đề CLB VH " Xuân yêu thương".
10. Duyệt bài thi UPU.
11. Kiểm tra thư viên các lớp GVCN

     II.      CÔNG VIỆC KHÁC

1.     Thực hiện công tác báo cáo định kỳ theo kế hoạch của nhà trường.

2.     Tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh…


 

Nơi nhận:                                                                        TTCM

-         Hiệu trưởng, CM

-         Lưu kế hoạch                                                DƯƠNG THỊ THU TRANG

  Facebook Messenger