Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ- THÁNG 1/2018

Ngày cập nhật 07/01/2018

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ                      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

       TỔ NGOẠI NGỮ                                                 *******

  Đông Hà, ngày 1 tháng 1 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 1

 

I/ TRỌNG TÂM

1.   Hoàn thành chương trình thực học tuần 4 HKII. Tổ chức chấm và trả bài thi HKI đúng thời gian quy định, cập nhật điểm kịp thời, đúng quy chế; hạn cuối 05/01/2017.

2.   CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN GHI NHỚ:

+ Từ 3 -5/1 : GVCN lớp hoàn thành xếp loại đạo đức của hs .

  + Ngày 5/1 : GVBM hoàn thành nhập điểm thi HKI

                    * HS khối tiểu học nghỉ cuối kỳ I ( GV làm việc bình thường)

  + Ngày 6/1 : 7h30 : VP nộp báo cáo thống kê 2 mặt chất lượng của các lớp cho BGH

                   * HS khối THCS -THPT nghĩ cuối kỳ I

             - 7h30' :GVCN -TPT- Giám thị-HĐQT-BGH :Họp xét đạo đức học sinh, xét thi đua lớp.

             - 14h : TCM họp xét thi đua - Sơ kết tổ CM

  + Ngày 08/01/2018 : Dạy chương trình học kỳ II

              * TTCM nộp báo cáo sơ kết hoạt động HKI

  + Ngày 10 /01/2018 : - (14h) Họp xét thi đua lớp.

-    Họp xét thi đua giáo viên( HĐQT-BGH-TPT- BTCĐ- CTCĐ )

  + Ngày 12/1 : Tiết 3-4  : Sơ kết trong học sinh khối Tiểu học  

  + Ngày 13/1 : Thi Tiếng Anh qua mạng khối THCS

            * Tiết 4  : Sơ kết  lớp

                +14h : Họp phụ huynh khối 5

  + Ngày 14/1 : 7h30 ': Họp phụ huynh khối tiểu học ( Trừ K5)

                         * 14h : Họp phụ huynh khối THCS-THPT

 

3.   Đánh giá tổng kết và báo cáo rút kinh nghiệm các tiết dạy đổi mới SHCM theo hướng NCBH và tích hợp liên môn HKI; triển khai hoạt động Chuyên môn HKII. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác ôn tập cho học sinh khối 12 ở kỳ thi kép quốc gia THPT vào tháng 6/2018

5.    Tiếp tục Bồi dưỡng HSG IOE các khối, lớp và tìm các giải pháp phụ đạo HS yếu THCS+THPT.

6.   Học sinh tham gia thi HSG IOE cấp TRƯỜNG ngày 06/01 và  13/01/2018 theo kế hoạch. 

7.   Kiểm tra chất lượng kho tư liệu giảng dạy, báo cáo số liệu và các hạn chế.

8. Thực hiện chuyên đề cấp trường khối 8 – Cô tâm (dự kiến tuần 23)

 

II/ Công việc khác:

 

-          Tham gia các Ngoại khoá và hoạt động NGLL.

  

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

  Bùi Đức Hòa

  Facebook Messenger