Kế hoạch tổ Ngoại Ngữ

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ-TUẦN 21

Ngày cập nhật 07/01/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ

TUẦN 21

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018)

 

 

I. KẾ HOẠCH CHUNG – KẾT QUẢ

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

KẾ HOẠCH CHUNG TUẦN 20:

Công việc trọng tâm:

- Thực hiện chương trình thực học tuần 20

- Tham gia giảng dạy Cambridge tuần 17

- Thi học kì 1

- Hoàn thành các loại hồ sơ cá nhân

- Nộp câu hỏi kiểm tra trên phần mềm (5 câu/tuần)

- Cập nhật giáo án, lbg lên trang web

-Triển khai kế hoạch SHCM theo NCBH

- Học tập nội quy,các quy định của nhà trường, Bộ Luật giáo dục; Văn hóa học đường...

- Bồi dưỡng  đội tuyển HSG văn hóa, giải AV trên mạng

- NHẮC NHỞ HS THI QUA CÁC VÒNG TỰ LUYỆN IOE

- NỘP BC KIỂM TRA HỒ SƠ GV

- BỒI DƯỠNG HS THAM GIA THI HÙNG BIỆN

 

 

 

Thứ/

ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

(01/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

Ba

(02/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

(03/01)

Sáng

- Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- Toàn tổ

Năm

(04/01)

Sáng

Học bình thường

- Toàn tổ

Chiều

Học bình thường

- Toàn tổ

- Thầy Hòa

Sáu

(05/01)

Sáng

- Học bình thường

- TIỂU HỌC NGHỈ

- Toàn tổ

Chiều

- Học bình thường

- TIỂU HỌC NGHỈ

- Toàn tổ

Bảy

(06/01)

Sáng

-         THCS NGHỈ

-         THI TIẾNG ANH QUA MẠNG – CẤP TRƯỜNG KHỐI TIỂU HỌC

- Toàn tổ

Chiều

 Họp hội đồng

- HỌP TỔ CM: XÉT THI ĐUA HK1

- Toàn tổ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

TỔ TRƯỞNG

 

                                                                                               Bùi Đức Hòa

  Facebook Messenger